Στη μεγαλύτερη από την αναμενόμενη ύφεση της ελληνικής οικονομίας, που επηρεάζει τα φορολογικά έσοδα και τις ασφαλιστικές εισφορές, αποδίδει ο υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου την αναθεώρηση του ελλείμματος του 2010 στο 10,5% του ΑΕΠ, τονίζοντας πως θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη των στόχων.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών για τα δημοσιονομικά στοιχεία του 2010 υπογραμμίζει πως μέσα από μια σειρά θεσμικών παρεμβάσεων που ακολούθησε η κυβέρνηση, με προεξέχουσα εκείνη της ανεξαρτητοποίησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), η Εurostat δεν αμφισβητεί πλέον τα ελληνικά στοιχεία για το ύψος του ελλείμματος.

Το υπουργείο αποδίδει την παρατηρούμενη απόκλιση των δεδομένων της Eurostat σε σχέση με τις προβλέψεις του κειμένου της εισηγητικής έκθεσης του προϋπολογισμού 2011 (9,4% ΑΕΠ) για το έλλειμμα γενικής κυβέρνησης για το 2010 στους παρακάτω λόγους:

α) Στην μεγαλύτερη της αναμενόμενης επίπτωσης της ύφεσης, στο ΑΕΠ του 2010. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2011, το ΑΕΠ του 2010 εκτιμάτο σε 231.888 εκ. € ενώ σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ η σχετική εκτίμηση είναι 230.173 εκ. €. Η αρνητική αυτή εξέλιξη οδηγεί σε επιβάρυνση του ελλείμματος του 2010 κατά 0,1%.  

β) Στην επιδείνωση στα φορολογικά έσοδα (0,6% του ΑΕΠ), απόρροια της μεγαλύτερης από την προβλεπόμενη κατά την περίοδο σύνταξης του προϋπολογισμού 2011 ύφεσης το τελευταίο τρίμηνο του 2010.

Υπενθυμίζεται ότι το συνολικό αποτέλεσμα επί των εσόδων του 2010 σε εθνικολογιστική βάση καθορίζεται και από την πορεία συγκεκριμένων κατηγοριών εσόδων κατά το πρώτο δίμηνο του 2011, τα οποία σε μεγάλο βαθμό αντανακλούν την οικονομική δραστηριότητα του τελευταίου τριμήνου του προηγούμενου έτους.

γ) Στην επιδείνωση στο ισοζύγιο των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (0,25% του ΑΕΠ), που σχετίζεται με αποπληρωμή παρελθουσών υποχρεώσεων στο τέλος του έτους.

δ) Στην επιδείνωση στο οικονομικό αποτέλεσμα των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (0,5% του ΑΕΠ), καθώς η μεγαλύτερη από το αναμενόμενο αύξηση της ανεργίας οδήγησε σε μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως στην περίπτωση των φορολογικών εσόδων, το αποτέλεσμα των ΟΚΑ του 2010 σε εθνικολογιστική βάση καθορίζεται και από την πορεία συγκεκριμένων κατηγοριών εισφορών κατά το πρώτο δίμηνο του 2011.

ε) Στην επιδείνωση στο οικονομικό αποτέλεσμα των νοσοκομείων (0,3% του ΑΕΠ). Σύμφωνα με το υπουργείο, βελτίωση παρατηρείται στο ισοζύγιο των επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ (0,35% του ΑΕΠ), καθώς και στην προσαρμογή σε εθνικολογιστική βάση των δεδουλευμένων τόκων (0,3% του ΑΕΠ).

«Συνεπώς, είναι προφανές ότι η παραπάνω απόκλιση έρχεται κυρίως ως αποτέλεσμα της βαθύτερης, από το αναμενόμενο, ύφεσης της ελληνικής οικονομίας που επηρεάζει τα φορολογικά έσοδα, αλλά και τις ασφαλιστικές εισφορές. Σε κάθε περίπτωση, η ελληνική κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στους στόχους του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής και προτίθεται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη τους», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ