Κάθε πότε κάνετε έναν πλήρη έλεγχο του συστήματός σας για ιούς, κάθε πότε ενημερώνεται η μαύρη λίστα του προγράμματός σας και ποιός μπορεί να σας προστατεύσει από την εκτέλεση κώδικα στην μνήμη; Οι ειδικοί της G Data εξηγούν…

Στο κεφάλαιο αυτό, οι ειδικοί της G Data μας εξηγούν τις βασικές αρχές λειτουργίας μιας εφαρμογής ανίχνευσης ιών. Με τη βοήθεια των λεγόμενων υπογραφών ή ορισμών ιών, οι εφαρμογές ανίχνευσης ιών είναι σε θέση να αναγνωρίσουν κακόβουλο λογισμικό συγκρίνοντάς το με γνωστά πρότυπα. Επίσης γίνεται διάκριση μεταξύ κατ’ απαίτηση («on demand») ελέγχων για ιούς και αναγνώρισης σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της πρόσβασης στο αρχείο («on access»).
 
Eλεγχοι on-demand

Οι «κατ’ απαίτηση» έλεγχοι για ιούς ξεκινούν είτε από τον ίδιο το χρήστη είτε αυτόματα (με χρονικό προγραμματισμό). Ελέγχονται είτε όλες οι μονάδες δίσκου (σκληρός δίσκος, DVD, USB-Stick) ή μόνο συγκεκριμένοι φάκελοι.

  • Καθώς ο έλεγχος για ιούς μπορεί να απαιτεί πολλούς πόρους, συνιστάται η τακτική εκτέλεση προγραμματισμένων ελέγχων κυρίως τις ώρες που δεν εργάζεστε στον υπολογιστή.

Αν χρειάζεται, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την κατάλληλη επιλογή στις ρυθμίσεις του G Data, ώστε να διακόπτεται προσωρινά ο έλεγχος όταν διαπιστώνεται δραστηριότητα του χρήστη.
 
Eλεγχος on-access

Με αυτή τη διαδικασία παρακολουθούνται όλες οι προσβάσεις σε αρχεία μέσω ενός λεγόμενου background monitor.

  • Αυτό σημαίνει ότι κάθε αρχείο πρέπει πρώτα να περάσει από έλεγχο πριν ανοιχτεί.

Αν διαπιστωθεί ότι κάποιο αρχείο είναι μολυσμένο δεν επιτρέπεται το άνοιγμά του και ξεκινούν άλλες ενέργειες (π.χ. άμεση διαγραφή, επιδιόρθωση ή καραντίνα). Το background monitor πρέπει να είναι μόνιμα ενεργοποιημένο.
 
Φίλτρα HTTP, instant messenger και αλληλογραφίας

Μια πλήρης λύση προστασίας θα πρέπει να αναγνωρίζει εισερχόμενες απειλές το συντομότερο δυνατό. Συνηθισμένες πύλες εισόδου όπως web browser, προγράμματα instant messaging και αλληλογραφίας θα πρέπει να προστατεύονται με πρόσθετους μηχανισμούς φιλτραρίσματος.

Παρασκήνιο: ακόμη και με ενεργοποιημένα background monitor, εκμεταλλευόμενος κενά στην ασφάλεια κάποιος επιβλαβής κώδικας μπορεί να εκτελεστεί στην περιοχή μνήμης της σχετικής εφαρμογής, χωρίς να χρειάζεται να έχει πρόσβαση σε αρχεία (σκληρός δίσκος).

Τα προϊόντα G Data διαθέτουν ξεχωριστούς μηχανισμούς φιλτραρίσματος για Internet browser, instant messenger και αλληλογραφία, προσφέροντας έτσι τη μέγιστη δυνατή προστασία.
 
Ενημερώσεις ανά ώρα

Μεγάλης σημασίας για την ικανότητα ανίχνευσης της εφαρμογής ανίχνευσης ιών είναι οι ενημερωμένες υπογραφές ιών. Λόγω του αριθμού των νέων επιβλαβών λογισμικών που εμφανίζονται καθημερινά, θα πρέπει οι υπογραφές ιών να ενημερώνονται όσο το δυνατόν πιο συχνά. Το σκοπό αυτόν εξυπηρετούν οι αυτόματες ενημερώσεις.

Όλα τα προϊόντα προστασίας από ιούς της G Data προσφέρουν ωριαίο κύκλο ενημερώσεων. Συνιστούμε ανεπιφύλακτα τη χρήση της υπηρεσίας ωριαίων ενημερώσεων, διότι είναι ο μοναδικός τρόπος ώστε η προστασία από ιούς να είναι πάντα ενημερωμένη και η ικανότητα ανίχνευσης να είναι η υψηλότερη δυνατή.

In.gr Τεχνολογία,G Data