Μείωση των ζημιών κατά 61% ή 137 εκατ. ευρώ, το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2011, σε σύγκριση με το αντίστοιχο δίμηνο 2010 κατέγραψε σε 18 ΔΕΚΟ το υπουργείο Οικονομικών.

Πρόκειται για τις ΑΜΕΛ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ΕΑΒ, ΕΘΕΛ, ΕΛΓΑ, ΕΡΓΟΣΕ, ΕΡΤ, ΕΤΑ, ΗΛΠΑΠ, ΗΣΑΠ, ΜΟΔ, ΟΑΣΑ, ΟΔΙΕ, ΟΣΕ, ΕΔΙΣΥ, ΟΣΚ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΤΡΑΜ, οι οποίες υπέβαλαν στην Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ μηνιαία στοιχεία τόσο για το 2010, όσο και για το 2011.

Ειδικότερα, το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2011:

 • Παρουσιάζεται μείωση των ζημιών κατά 61% σε σύγκριση με το α΄ δίμηνο 2010, ήτοι μείωση κατά 136,7 εκατ. ευρώ
 • Το σύνολο των εξόδων παρουσιάζει μείωση της τάξης του 36%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως σε:
   • Μείωση κατά 30% το 2011 των δαπανών μισθοδοσίας, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του Ν.3899/10, της μείωσης του αριθμού των απασχολουμένων, καθώς της εφαρμογής του Ν. 3845/10 με έναρξη ισχύος από 1/6/2010.
   • Μείωση κατά 52% των αμοιβών και εξόδων τρίτων.
   • Μείωση των διαφόρων λειτουργικών εξόδων κατά 69%.
 • Καταγράφεται μείωση των συνολικών εσόδων (συμπεριλαμβανομένων των επιχορηγήσεων) κατά 16%.
 • Μείωση κατά 32% παρουσιάζει και το συνολικό ύψος των επιχορηγήσεων (τακτικού προϋπολογισμού και λοιπές), οι οποίες περιορίστηκαν σε 67,8 εκατ. ευρώ, από 100,1 εκατ. ευρώ το δίμηνο του 2010.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, η βελτίωση των στοιχείων του α΄ διμήνου είναι αποτέλεσμα της σημαντικής βελτίωσης του οικονομικού αποτελέσματος κατά 79% (120 εκατ. ευρώ) τον Φεβρουάριο.

Σχετικά με τα στοιχεία του Φεβρουαρίου, παρατηρούνται τα εξής:

 • Μείωση των ζημιών κατά 79% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2010. Το οικονομικό αποτέλεσμα προ επιχορηγήσεων βελτιώθηκε κατά 62%.
 • Παρατηρείται αύξηση των εσόδων (συμπεριλαμβανομένων των επιχορηγήσεων) κατά 3% και συγκράτηση των δαπανών κατά 39%.
 • Ο συνολικός αριθμός απασχολούμενων εμφανίζει μείωση κατά 12% (μείωση κατά 3.336 εργαζόμενους).

Σύμφωνα με στέλεχος της Ειδικής Γραμματείας ΔΕΚΟ του υπουργείου Οικονομικών, υπάρχουν, παράλληλα, σημαντικά περιθώρια για τη μείωση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων και οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κυρίως στο σκέλος των λειτουργικών δαπανών (ενοίκια, κινητή τηλεφωνία, αυτοκίνητα, αναλώσιμα κ.λπ.).

Το ίδιο στέλεχος ανέφερε ότι μόνο για τα ενοίκια σε κτήρια όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες των ΔΕΚΟ, καταβάλλονται ανά έτος περίπου 30 εκατ. ευρώ, ενώ, σε ορισμένες περιπτώσεις, το μέσο κόστος ανά υπάλληλο για τη χρήση κινητών τηλεφώνων ανέρχεται σε περίπου 2.000 ευρώ ετησίως.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ,ΑΠΕ-ΜΠΕ