Τσώλης Ζώης

Μείωση 25% στα 33,4 εκατ. ευρώ σημείωσαν οι ζημίες σε 14 ΔΕΚΟ τον Ιανουάριο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010. Ωστόσο, τα έσοδα υποχώρησαν κατά 34%, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη το υπουργείο Οικονομικών.

Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των στοιχείων του Ιανουαρίου 2011 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2010 για τις 14 εταιρείες που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών είναι τα εξής:

1. Παρουσιάζεται συγκράτηση του συνόλου των εξόδων των εταιρειών τον Ιανουάριο 2011 σε σχέση με τον Ιανουάριο 2010 της τάξης του 32%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως σε:

  • Μείωση κατά 31% το 2011 των δαπανών μισθοδοσίας, αποτέλεσμα της εφαρμογής του Ν. 3899/10, της μείωσης του αριθμού των απασχολουμένων καθώς της εφαρμογής του Ν. 3845/10 με έναρξη ισχύος από 1/6/2010.
  • Μείωση κατά 33% το 2011 των αμοιβών και εξόδων τρίτων.
  • Μείωση των τόκων το 2011 κατά 64%.

2. Καταγράφεται μείωση των συνολικών εσόδων (συμπεριλαμβανομένων των επιχορηγήσεων) τον Ιανουάριο 2011 σε σχέση με τον Ιανουάριο 2010 κατά 34%. Η  δε μείωση των εσόδων από πωλήσεις το αντίστοιχο διάστημα περιορίζεται σε 20%, μικρότερη από την συγκράτηση των δαπανών (32%).

3. Σημαντική μείωση κατά 67% παρουσιάζει και το συνολικό ύψος των επιχορηγήσεων (τακτικού προϋπολογισμού και λοιπές) τον Ιανουάριο 2011 οι οποίες περιορίστηκαν σε 11 εκατ. ευρώ από 36 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο 2010.

4. Ο συνολικός αριθμός απασχολούμενων τον Ιανουάριο 2011 εμφανίζει μείωση κατά 14% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010 (μείωση κατά 3.098 εργαζόμενους).

5. Σε ό,τι αφορά το οικονομικό αποτέλεσμα, παρουσιάζεται μείωση των ζημιών των εταιρειών κατά 25% σε σχέση με το 2010, οι οποίες περιορίστηκαν σε 33,4 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2011 έναντι 44,5 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2010, βελτιούμενα κατά 11 εκατομμύρια ευρώ.

Οι ΔΕΚΟ είναι: ΕΘΕΛ (λεωφορεία), ΗΛΠΑΠ (τρόλεϊ), ΗΣΑΠ (Ηλεκτρικός), ΑΜΕΛ (εταιρεία λειτουργίας του μετρό), ΤΡΑΜ, ΟΑΣΑ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ΕΑΣ, ΕΛΓΑ, ΕΡΤ, ΜΟΔ, ΟΣΚ, ΕΑΒ, ΕΤΑ και ΟΔΙΕ.

Από αυτές, σε οκτώ ΔΕΚΟ εμφανίζεται βελτίωση των οικονομικών μεγεθών, στις υπόλοιπες έξι επιδείνωση, ενώ μία (ΜΟΔ) δεν υπέβαλε στοιχεία.

Επιπρόσθετα, η ανάλυση δεν περιλαμβάνει τον ΟΣΕ και την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, διότι η διαδικασία οριστικοποίησης των λογαριασμών για τον Ιανουάριο 2011 δεν έχει ολοκληρωθεί.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ