Τι επιφυλάσσει, λοιπόν, το μέλλον για τους ασθενείς με άσθμα; Κατ’ αρχήν, είναι σίγουρο ότι το άσθμα δεν θα εξαφανιστεί. Είναι πολύ συνηθισμένο και προβλέπεται να παραμείνει στα ισχύοντα επίπεδα για το άμεσο μέλλον. Θάνατοι από άσθμα θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν. Όλα αυτά ακούγονται πολύ απαισιόδοξα, αλλά έχουμε κάποιες θετικές, ελπιδοφόρες ενδείξεις, για τα άτομα που πάσχουν από άσθμα.

Πρόληψη

Το πιθανότερο είναι ότι ο έλεγχος της έκθεσης σε αλλεργιογόνα θα βελτιωθεί, και αυτό θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό στα πέντε πρώτα χρόνια της ζωής του ατόμου, όταν επέρχεται η ευαισθητοποίηση στα ακάρεα της οικιακής σκόνης. O έλεγχος αυτός, όμως, απαιτεί σημαντική προσπάθεια εκ μέρους του ασθενούς ή των γονέων του. Αυτό που εμείς, ως γιατροί, πρέπει να κάνουμε, είναι να βρούμε κάποια μέτρα ελέγχου που να είναι πρακτικά και όχι απαγορευτικά δαπανηρά. Μέχρι τώρα, δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε κάτι τέτοιο.

Χρειάζονται, όμως, και άλλα μέτρα περιβαλλοντικού ελέγχου, και ιδιαίτερα η μείωση του γονικού καπνίσματος, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην ανάπτυξη του παιδικού άσθματος. Δεν υπάρχει κανένας εύκολος τρόπος να επιτευχθεί αυτό. Υπάρχουν, ωστόσο, ενδείξεις ότι εξετάζονται διάφορα μέτρα για τον έλεγχο των τιμών της ρύπανσης τα οποία, εν καιρώ, θα βελτιώσουν την ποιότητα του αέρα και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μείωση του αριθμού των κρίσεων άσθματος.

Θεραπεία

Η παρασκευή ενός φαρμάκου για οποιαδήποτε νέα πάθηση είναι μία χρονοβόρα και πολυδάπανη διαδικασία: απαιτεί αυστηρές έρευνες σε ανθρώπους και ζώα, που πρέπει να πείσουν την Επιτροπή Ασφάλειας Φαρμάκων όσον αφορά την αποτελεσματικότητα αλλά και την ασφάλεια του φαρμάκου. Μόνον τότε θα δοθεί άδεια για την κυκλοφορία του. Ποια νέα φάρμακα, λοιπόν, μπορεί να βοηθήσουν τους ασθματικούς ασθενείς στο άμεσο μέλλον;

Νέα Δισκία

Κάτι που προκαλεί ενδιαφέρον, είναι ότι ορισμένα από τα νέα φάρμακα που διαφαίνονται στον ορίζοντα έχουν τη μορφή δισκίων, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στην περίπτωση των αναστολέων των λευκοτριένιων. Αν μη τι άλλο, η χρήση των εισπνευστήρων μπορεί να είναι προβληματική – εκτός του ότι παρουσιάζει δυσκολίες, σπάνια πραγματοποιείται τόσο τακτικά όσο θα ήθελαν να πιστεύουν οι γιατροί.

Τα νέα φάρμακα, είτε εισπνεόμενα είτε σε δισκία, βρίσκονται προς το παρόν στο στάδιο της έρευνας και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με ακρίβεια αν θα ωφελήσουν όλους τους ασθματικούς ή μόνον ορισμένες ομάδες. Έχουν, σίγουρα, τη δυνατότητα να κάνουν τον έλεγχο του άσθματος πιο εύκολο, πιο αποδεκτό και με λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες. Μακροπρόθεσμα, είναι πιθανόν να κυκλοφορήσουν πολύ εξειδικευμένα φάρμακα, που θα στοχεύουν ενδεχομένως σε συγκεκριμένες ομάδες ασθματικών. Το αν αυτά θα είναι εισπνεόμενα ή θα έχουν τη μορφή δισκίων θα εξαρτηθεί από πολλά πράγματα και ένα από αυτά θα είναι, χωρίς καμιά αμφιβολία, οι προτιμήσεις των ασθενών.

Εμβόλια

Διερευνάται η πιθανότητα ανοσοποίησης στα αλλεργικά αντισώματα στη θέση της απευαισθητοποίησης για συγκεκριμένα αλλεργιογόνα. Αυτό ακούγεται ελκυστικό, αλλά πρέπει να γίνουν μελέτες για να διαπιστωθεί αν η συγκεκριμένη θεραπεία είναι ασφαλής, πρακτική και αποτελεσματική. Στο μέλλον, ίσως να καταστεί δυνατή η ανοσοποίηση για τους ιούς εκείνους που προκαλούν συχνότερα κρίσεις άσθματος – σε μεγάλο βαθμό οι κοινοί ιοί της γρίπης – εάν ανακαλυφθεί το κατάλληλο εμβόλιο ή εμβόλια. Και πάλι πρέπει να γίνουν μελέτες, ώστε να αποδειχθεί ότι τα εμβόλια αυτά ενδέχεται να μειώσουν τον αριθμό των κρίσεων άσθματος – και αυτό με ασφάλεια.

Γονιδιοθεραπεία

Παρ’ όλο που η πρόοδος στον τομέα της αποκρυπτογράφησης της γενετικής του άσθματος ακολουθεί ταχύτατους ρυθμούς, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το αλλεργικό άσθμα, η γονιδιοθεραπεία παραμένει ένα μακρινό ενδεχόμενο. Η θεραπεία αυτή θα μπορούσε να συντελέσει τα μέγιστα στην καταπολέμηση του άσθματος, αλλά υπάρχουν ακόμα πολλά εμπόδια, τόσο ηθικά όσο και επιστημονικά, που πρέπει να ξεπεραστούν.

Συμπέρασμα

Είμαι αισιόδοξος για το μέλλον του ασθματικού ασθενούς. Η ανάπτυξη φαρμάκων με λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες ή, ακόμα καλύτερα, βελτιωμένων τρόπων πρόληψης του άσθματος ή των κρίσεων άσθματος θα γίνει κάποια στιγμή πραγματικότητα και θα μειώσει την ταλαιπωρία που υφίστανται σήμερα τα άτομα τα οποία πάσχουν από άσθμα.

Βασικά Σημεία

που αξίζει να θυμάστε

  • Δοκιμάζονται καινούργια φάρμακα που θα μπορέσουν ενδεχομένως να κάνουν τον έλεγχο του άσθματος πιο εύκολο, πιο αποδεκτό και με λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες.
  • Το άσθμα δεν θα «εκριζωθεί»· οι προσπάθειες, ωστόσο, που γίνονται να βρεθούν κυρίως τρόποι πρόληψης, και όχι τόσο θεραπείας, του άσθματος θα πρέπει να αποφέρουν σύντομα αποτέλεσμα στον έλεγχο της νόσου.

health.in.gr