Μικρή μειονότητα των ατόμων που πάσχουν από διαβήτη μπορεί να αντιμετωπίσουν προβλήματα στο δέρμα λόγω της φθοράς των μικρών αιμοφόρων αγγείων. Όταν συμβεί αυτό, το αποτέλεσμα είναι ερυθρότητα και λέπτυνση της επιδερμίδας πάνω από το κάτω μέρος των κνημιαίων οστών – μία πάθηση που είναι γνωστή ως λιποειδής νεκροβίωση. Δυστυχώς, δεν υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία.

health.in.gr