Πολλοί ασθενείς δεν κατορθώνουν να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τους εισπνευστήρες σταθερών δόσεων. Αν η τεχνική με την οποία πραγματοποιείται η εισπνοή δεν είναι ορθή, μπορεί να διαφύγει στον αέρα όλο το φάρμακο, μέσω του επάνω μέρους του εισπνευστήρα. O ασθενής αρχίζει τότε να πιστεύει ότι ο εισπνευστήρας «δεν είναι καλός», ενώ δεν του έχει δοθεί η ευκαιρία να αποδώσει. Αν είστε ένας από αυτούς τους ασθενείς, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα άλλο είδος εισπνευστήρα, που βασίζεται στην αναπνοή σας για να μεταφέρει το φάρμακο στους πνεύμονες, σε αντίθεση με τον εισπνευστήρα σταθερών δόσεων, που απαιτεί ταυτόχρονη ενεργοποίηση και εισπνοή.

Το πιο δημοφιλές είδος εισπνευστήρα που «ενεργοποιείται με την αναπνοή» είναι ο αεροθάλαμος, ένα μεγάλο πλαστικό μπαλόνι που δρα ως δεξαμενή του φαρμάκου και απαιτεί από τον ασθενή να εισπνεύσει την κατάλληλη στιγμή. Oι αεροθάλαμοι είναι φτιαγμένοι από εύθραυστο πλαστικό και υπάρχουν κάποια στοιχεία που δείχνουν ότι αποκτούν αρκετά μεγάλο στατικό ηλεκτρικό φορτίο, το οποίο κάνει το φάρμακο να κολλάει στο εσωτερικό του αεροθαλάμου, μειώνοντας, κατά συνέπεια, την ποσότητα του φαρμάκου που φτάνει στους πνεύμονες. Το καλύτερο είναι να πλένετε τον αεροθάλαμο μία φορά την εβδομάδα και να τον αφήνετε να στεγνώσει. Μπορείτε επίσης να τον τρίψετε με ένα αντιστατικό πανί, όπως αυτά που βρίσκει κάποιος στα καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών.

Αλλα είδη συσκευών που ενεργοποιούνται με την αναπνοή είναι οι Rotahaers, Turbohaers, Diskhaers, Diskus, Cickhaers και Autohaers. Όλα έχουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. Σε πολλές περιπτώσεις, η επιλογή μιας συγκεκριμένης συσκευής είναι κατά κύριο λόγο θέμα προσωπικής προτίμησης. Η ανεύρεση της σωστής συσκευής για τον ασθενή είναι ζωτικής σημασίας, καθώς μία αποδεκτή συσκευή έχει περισσότερες πιθανότητες να χρησιμοποιείται τη σωστή ώρα και με αποτελεσματικό τρόπο. Με εξαίρεση τους αεροθαλάμους, οι συσκευές που ενεργοποιούνται με την αναπνοή είναι πιο ακριβές, αν και μία «ακριβή» συσκευή που χρησιμοποιείται σωστά μπορεί να αποδειχθεί, μακροπρόθεσμα, πιο οικονομική για τον ασθενή από μία «φτηνή» συσκευή που χρησιμοποιείται ελλιπώς.

Ανεπιθύμητες ενέργειες
Λίγοι από τους ασθενείς που λαμβάνουν εισπνεόμενα στεροειδή θα εμφανίσουν ξηροστομία ή ερεθισμό του στόματος. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε μυκητώδη στοματίτιδα. Αν εμφανίζετε τέτοια συμπτώματα, ελέγξτε στον καθρέφτη τον λαιμό σας και επισκεφθείτε τον γιατρό σας, αν θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας.

Κατάργηση των Εισπνευστήρων CFC

Oι εισπνευστήρες σταθερών δόσεων περιέχουν χλωροφθοριοάνθρακες (CFC) ως προωθητήρια. Λόγω της επίπτωσης των CFC στο στρώμα του όζοντος, οι εισπνευστήρες που περιέχουν CFC πρέπει σταδιακά να καταργηθούν. Έχουν ήδη κυκλοφορήσει ορισμένοι εισπνευστήρες σταθερών δόσεων που περιέχουν εναλλακτικά προωθητήρια και αναμένεται να κυκλοφορήσουν και άλλοι στο προσεχές μέλλον. Είναι πανομοιότυποι με τους υπάρχοντες εισπνευστήρες, αλλά τείνουν να έχουν πιο αισθητή γεύση. Μολαταύτα, περιέχουν τα ίδια φάρμακα και είναι εξίσου αποτελεσματικοί.

health.in.gr