Το γεγονός ότι πάσχετε από διαβήτη σημαίνει ότι διατρέχετε υψηλότερο κίνδυνο αρτηριοσκλήρυνσης, που μπορεί να οδηγήσει σε έμφραγμα και εγκεφαλικό επεισόδιο, καθώς και σε κακή κυκλοφορία στα πόδια.

Το κάπνισμα και η παχυσαρκία αυξάνουν τον κίνδυνο ακόμα περισσότερο· κατά συνέπεια, είναι πολύ σημαντικό να τα αποφύγετε. Αν έχετε υψηλή χοληστερόλη, υπάρχουν σήμερα σαφείς ενδείξεις ότι η αντιμετώπιση με δίαιτα και/ή φαρμακευτική αγωγή θα συμβάλει στην πρόληψη της εξέλιξης της αρτηριοπάθειας. Έχει αποδειχθεί επίσης ότι μικρή δόση ασπιρίνης βοηθά στην αποτροπή νέων εμφραγμάτων και εγκεφαλικών σε ασθενείς με ιστορικό τέτοιων προβλημάτων.

Τα προβλήματα που δημιουργούνται από την αρτηριοσκλήρυνση είναι πολύ συνηθισμένα και υπάρχουν τόσο ιατρικές όσο και χειρουργικές θεραπείες. Καλό είναι, ωστόσο, να κάνετε ό,τι μπορείτε για να εμποδίσετε την εκδήλωση τέτοιων προβλημάτων.

health.in.gr