Ψυχογιός Βασίλης

Τη δυνατότητα διαδικτυακής ενημέρωσης για το χρόνο θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και για το ύψος του ποσού της σύνταξής του δίνει στους ασφαλισμένους του το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Στην εφαρμογή δεν περιλαμβάνονται προς το παρόν οι διατάξεις για ασφαλισμένους από ενταχθέντα ταμεία.

  • Η εφαρμογή βρίσκεται ήδη σε λειτουργία εδώ.

Ο χρήστης καλείται να επιλέξει από μία σειρά κριτηρίων, που καθορίζουν την κατηγορία και το είδος της συνταξιοδοτικής διάταξης, αυτά για τα οποία ενδιαφέρεται να πληροφορηθεί. Επίσης, υποχρεούται να εισάγει την ακριβή ημερομηνία γέννησης, να επιλέξει από τη λίστα τιμών (στο πεδίο Ημέρες Ασφάλισης) τις ημέρες ασφάλισης, με τις οποίες επιθυμεί να συνταξιοδοτηθεί και να καταχωρήσει το έτος μέσα στο οποίο έχουν συμπληρωθεί αυτές οι ημέρες, ή το έτος που πρόκειται να συμπληρωθούν.

Εάν το συνταξιοδοτικό δικαίωμα έχει ήδη θεμελιωθεί, η πληροφορία εμφανίζεται με πράσινο χρώμα και με κίτρινο χρώμα εμφανίζεται η πλησιέστερη στο όριο ηλικίας διάταξη, που θεμελιώνεται το συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Επιπλέον, πληροφορίες, που υπάρχουν ανά διάταξη, όπως και πίνακες, όπου εμφανίζεται η εξέλιξη των ορίων ηλικίας και των ημερών ασφάλισης, ολοκληρώνουν την πληροφόρηση στα συνταξιοδοτικά ερωτήματα.

Από την ίδια οθόνη, μέσω του συνδέσμου «Υπολογισμός Ποσού Σύνταξης» ο χρήστης μεταφέρεται στη σχετική σελίδα. Εισάγοντας τις ετήσιες αποδοχές της τελευταίας δεκαετίας, καθώς και τις ημέρες εργασίας, που πραγματοποιήθηκαν ανά έτος στη δεκαετία, ο χρήστης μπορεί να πληροφορηθεί το βασικό ποσό της σύνταξης που δικαιούται, ώστε να λαμβάνει ολοκληρωμένη την πληροφορία για τα συνταξιοδοτικά του θέματα.

Η εφαρμογή περιλαμβάνει όλες τις συνταξιοδοτικές διατάξεις, που αφορούν σε γυναίκες και άνδρες ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ, για όλες τις κατηγορίες σύνταξης. Στην παρούσα έκδοση, δεν περιλαμβάνονται οι διατάξεις που διέπουν το συνταξιοδοτικό καθεστώς των ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που προέρχονται από τα ενταχθέντα ταμεία. Στόχος είναι στην επόμενη έκδοση του εργαλείου να συμπεριληφθούν και αυτές οι συνταξιοδοτικές διατάξεις, καθώς και περισσότερες πληροφορίες πάνω στους χρόνους ασφάλισης, που λαμβάνονται υπόψη για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ