Σχέδια µείωσης των ασφαλιστικών εισφορών που θα συνδυασθούν με αλλαγές στον τρόπο υπολογισµού τους εξετάζει το υπουργείο Εργασίας, µε στόχο να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την εφημερίδα « Τα Νέα«, οι πρώτες συζητήσεις μεταξύ του υπουργείου Εργασίας και του ΙΚΑ άρχισαν και εστιάζονται στα εξής:

-Στην μείωση του κόστους των επιχειρήσεων για την υποβολή των δηλώσεών τους προς τα ασφαλιστικά ταµεία και όχι µόνο.

-Μια εταιρεία θα έχει τη δυνατότητα έκπτωσης στο ύψος των εισφορών που καταβάλλει στο ΙΚΑ εφόσον µπορεί να προπληρώσει συνολικά τις εισφορές των ασφαλισµένων της για ένα έτος. Την αλλαγή αυτή ήδη προανήγγειλε ο διοικητής του ΙΚΑ Ρ.Σπυρόπουλος, ο οποίος πρόσθεσε πως αν µια εταιρεία αδυνατεί να καταβάλει τις εισφορές ενός µήνα, θα µπορεί να τις επιµερίσει στους επόµενους έξι µε µικρό επιτόκιο.

-Αλλαγή στον τρόπο υπολογισµού των εισφορών στο ΙΚΑ. Θα µείνουν µόνο 5 πακέτα ασφάλισης αντί των 800, έως τον Ιούλιο 2011. Οι εισφορές θα υπολογίζονται σε µηνιαία βάση και όχι σύµφωνα µε τα ηµεροµίσθια και θα κατηγοριοποιηθούν οι εισφορές των εργαζοµένων ανάλογα µε το ύψος των αποδοχών (όχι µε τις 800 περιπτώσεις ειδικοτήτων και άλλων κατηγοριών ασφάλισης) και σε µικρό αριθµό ασφαλιστικών κλάσεων.

Το σκεπτικό του µέτρου είναι ότι αυτό θα διευκολύνει όχι µόνο τον τρόπο υπολογισµού αλλά και την αύξηση των εσόδων (µε το σηµερινό σύστηµα οι περισσότεροι δηλώνουν µειωµένη απασχόληση για να καταβάλουν µειωµένες εισφορές).

Στέλεχος του Ιδρύµατος παρατηρεί ότι το νέο ΙΚΑ θα έχει µόνο πέντε πακέτα καλύψεων αντί των 800,που διευκολύνουν την εισφοροδιαφυγή, και σύστηµα προληπτικών ελέγχων στις επιχειρήσεις αντί της επιβολής προστίµων τα οποία, όπως αποδεικνύεται, δεν εξασφαλίζουν την είσπραξη των εσόδων και κλείνουν επιχειρήσεις («µε την τρίτη πράξη επιβολής προστίµου τελείωσε η επιχείρηση»).

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ