Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, στο πλαίσιο των δράσεων της για συνεργασία και προώθηση των ελεύθερων δεδομένων, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο GeoDataCamp 2010 που διοργανώνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στις 19-20 Νοεμβρίου στην Αίθουσα Πολυμέσων του ΕΜΠ από τις 10.00-18.00.

Το GeoDataCamp είναι μια ανοικτή συνάντηση εθελοντών, χρηστών και πολιτών, που επιθυμούν να ενισχύσουν τα γεωχωρικά δεδομένα και την αξιοποίησή τους.

Κεντρικός στόχος είναι να επιτευχθεί μέσα σε μία μέρα, η ανάπτυξη υπηρεσιών και εφαρμογών χρήσης των ανοικτών γεωχωρικών δεδομένων της δημόσιας διοίκησης. Οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες μπορεί να καλύπτουν τις ανάγκες είτε της δημόσιας διοίκησης, είτε των πολιτών, είτε των επιχειρήσεων.

Σκοπός είναι να αναδειχθεί η ωφέλεια και η οικονομία κλίμακας που μπορεί να επιτευχθεί μέσω της επαναχρησιμοποίησης δεδομένων που η δημόσια διοίκηση ήδη διαθέτει και στα οποία για πρώτη φορά στην Ελλάδα, εδώ και μερικούς μήνες, οι πολίτες έχουν ελεύθερη πρόσβαση χωρίς περιορισμούς, μέσω του geodata.gov.gr.

«Το πρώτο βήμα για τη διαφάνεια και τη συμμετοχή όλων μας στη διαχείριση του χώρου και την προστασία του περιβάλλοντος είναι γεγονός. Τώρα είναι η ώρα να καθορίσουμε τα επόμενα βήματα για το άνοιγμα των δεδομένων και να βοηθήσουμε, με όποιον τρόπο μπορεί ο καθένας μας», επισημαίνει η μη-κερδοσκοπική εταιρεία.

Το GeoDataCamp διοργανώνεται παράλληλα με την διημερίδα του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας, ΟΚΧΕ (www.okxe.gr) για την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ), οπότε, σε κοντινή απόσταση θα βρίσκονται στελέχη των δημοσίων υπηρεσιών για επικοινωνία και εποικοδομητική συζήτηση.

Την πρώτη ημέρα, Παρασκευή 19/11 θα γίνει ανάπτυξη εφαρμογών με γεωχωρικά δεδομένα, η παρουσίαση του geodata.gov.gr, συζήτηση και επίδειξη ΕΛ/ΛΑΚ GIS, εκπαίδευση για συνεισφορά στο έργο OpenStreetMap και συζήτηση για το ποια γεωχωρικά δεδομένα μπορούν να είναι δημόσια.

Την δεύτερη ημέρα, Σάββατο 20/11 θα γίνει επίδειξη και ανοικτή συζήτηση για την χρήση ΕΛ/ΛΑΚ στην προστασία του περιβάλλοντος και η παρουσίαση στη διημερίδα των εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί από την πρώτη ημέρα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το GeoDataCamp, αναλυτικό πρόγραμμα αλλά και για να κάνετε εγγραφή για το event μπορείτε να βρείτε στο http://conf.ellak.gr/

Δείτε στο geodata.gov.gr τα δεδομένα που αφορούν στις αυτοδιοικητικές εκλογές

Εργαστήρια

Κατά τη διάρκεια του GeoDataCamp, θα γίνει εκπαίδευση για τη συλλογή και επεξεργασία μεταδεδομένων για τα γεωχωρικά δεδομένα της δημόσιας διοίκησης και, θα ακολουθήσει μια ενότητα που ίσως συγκεντρώσει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον: θα γίνει ανάπτυξη εφαρμογών για smartphone που αξιοποιούν δημόσια γεωχωρική πληροφορία, όπως οι θέσεις των παραλιών που έχουν γαλάζια σημαία, ο εντοπισμός και η αποστολή θεμάτων που αφορούν στο περιβάλλον, η αναζήτηση των φθηνότερων καυσίμων με στοιχεία από το fuelprices.gr και λοιπά.

Επίσης, οι συμμετέχοντες θα επιχειρήσουν να «ανοίξουν» τα δεδομένα, χρησιμοποιώντας τους λεγόμενους scraper για την συλλογή πολύτιμων δεδομένων από τους δικτυακούς τόπους της δημόσιας διοίκησης σε δομημένες βάσεις δεδομένων προς τέρψη και αξιοποίηση όλων όσων ενδιαφέρονται για αυτά στο scraperwiki.com.

Τέλος, στο GeoDataCamp 2010 θα γίνει φανερό πώς θα μπορούσαν να αξιοποιηθεί η δημόσια γεωχωρική πληροφορία, όπως οι χάρτες κάλυψης της ελληνικής γης, η προβολή προστατευόμενων περιοχών κ.λπ. για την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προσπάθεια.

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008 από 25 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Τεχνολογικά Ιδρύματα. Είναι εταιρεία με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για το Ελεύθερο Λογισμικό και τα οφέλη χρήσης του.

In.gr Τεχνολογία