Από την τυπική στην μη τυπική & την άτυπη μάθηση

Ανδρέας Δ. Δαβαλάς
Δρ. Πολιτικής Κοινωνιολογίας


Υπό αντίστοιχες με τις σημερινές κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες προβληματισμού για το μέλλον της αειφόρου ανάπτυξης, άρχισε σιγά – σιγά να μορφοποιείται η ιδέα της μη τυπικής μάθησης, πριν τρεις περίπου δεκαετίες. Αποτελούσε ήδη κοινή παραδοχή ότι πολλές χώρες αδυνατούσαν να χρηματοδοτήσουν την περαιτέρω διεύρυνση της τυπικής εκπαίδευσης, ότι η αγορά εργασίας δεν αντιστοιχίζονταν με τα εκπαιδευτικά προγράμματα, ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα διακρίνονταν από έναν συντηρητισμό που δεν μπορούσε να προσαρμοσθεί γρήγορα στις νέες κοινωνικο-οικονομικές πραγματικότητες και τέλος ότι σε πολλές περιπτώσεις η οικονομική και η εκπαιδευτική ανάπτυξη δεν συμβάδιζαν.

Η μη τυπική εκπαίδευση διαφοροποιήθηκε αρχικά από τους κλασικούς εκπαιδευτικούς θεσμούς, σε τρία ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:

α) Προσαρμογή στις ανάγκες συγκεκριμένων ομάδων

β) Επικέντρωση σε ξεκάθαρα προκαθορισμένους σκοπούς, και

γ) Προσαρμοστικότητα μεθόδων και φορέων παροχής της γνώσης.

Με αυτή την έννοια, το μοντέλο της μη τυπικής εκπαίδευσης διαφοροποιήθηκε από την τυπική ως προς τη στοχοθεσία, τη διάρκεια, το περιεχόμενο, την οργανωτική λειτουργία και τους μηχανισμούς ελέγχου.

Στη διάρκεια των τριών τελευταίων δεκαετιών η μη τυπική μάθηση ήρθε και έφυγε αρκετές φορές από το προσκήνιο αλλά η εμπέδωση της ανάγκης της δια βίου μάθησης (lifelong learning) την έχει καταστήσει πλέον πιο επίκαιρη από ποτέ. Εύκολα αντιλαμβανόμαστε ότι η μη τυπική μάθηση ενσαρκώνει κατά τον καλύτερο τρόπο το πρόταγμα της δια βίου μάθησης στο βαθμό που καταργεί σχεδόν όλους τους παράγοντες (ηλικιακούς- οικονομικούς – ψυχολογικούς κ.α.) που αποκλείουν τα άτομα από την γνωστική διαδικασία.

Με το σκεπτικό αυτό, η Ε.Ε. ήδη από το 2001 με τη Λευκή Βίβλο για την ευρωπαϊκή νεολαία, έκανε μνεία για την ανάγκη αναγνώρισης της μη τυπικής και άτυπης μάθησης στο πλαίσιο καταπολέμησης της ανεργίας, προώθησης της γνώσης και διασφάλισης της κοινωνικής συνοχής. Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρώπης της 28ης Μαΐου του 2004, επαναβεβαιώθηκε η διακήρυξη της Κοπεγχάγης του 2002 σχετικά με την υιοθέτηση κοινών αρχών και κριτηρίων για την αναγνώριση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης ως σημαντικού πυλώνα της ευρωπαϊκής πολιτικής για τους νέους. Παράλληλα, οι φιλόδοξοι στόχοι του ευρωπαϊκού προγράμματος Youth in Action που υλοποιείται ήδη σε 31 χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, περιλαμβάνει την δράση του European Voluntary Service (EVS) στο οποίο νέοι από 18 έως 30 ετών καλούνται μέσω της εθελοντικής προσφοράς σε τομείς όπως η κοινωνική πρόνοια, η προστασία του περιβάλλοντος και η διάδοση του πολιτισμού, να αποκτήσουν μια πιστοποίηση δεξιοτήτων (το Youthpass) από αναγνωρισμένους θεσμικούς φορείς.

Στην εποχή της μετανεωτερικότητας η τυπική εκπαίδευση αποτελεί μόνο ένα κομμάτι και ενίοτε όχι το πιο ζωτικό, της διαδικασίας πρόσληψης γνώσεων. Η δια βίου μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση καλείται να προσδώσει στα άτομα από τη νεαρή ηλικία τα εφόδια εκείνα που απαιτούνται για να νιώθουν ενεργά και παραγωγικά υπό τις συνθήκες των ραγδαίων κοινωνικών εξελίξεων και της ρευστότητας των κοινωνικών σχέσεων. Η διάδοση της διαδικτυακής πληροφόρησης με γεωμετρική πρόοδο, έχει μεταβάλλει δραστικά την ζώσα πραγματικότητα ιδιαίτερα των νέων, την ίδια στιγμή που τείνει να καθιερωθεί ως η πιο προωθημένη διαδικασία άτυπης μάθησης. Το internet έχει περιγραφεί σαν μια άϋλη βιβλιοθήκη όπου τα βιβλία αλλάζουν συνεχώς θέσεις στα ράφια και κάθε μισή ώρα ένα φορτηγό ξεφορτώνει εκατοντάδες νέα βιβλία. Ο θεωρητικά άπειρος χώρος του, έχει μετατρέψει την παρουσία του ατόμου σε ένα σημείο μέσα σε ένα δαιδαλώδες πλαίσιο επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφόρησης και γνώσης.

Αν οι νέες μορφές μάθησης ενσωματωθούν στη λογική της προστιθέμενης αξίας στο παραγωγικό δυναμικό του τόπου, τότε μπορούμε να προσβλέπουμε ξανά σε μια ανάπτυξη με αποδέκτη ολόκληρη την κοινωνία.

Η μη τυπική εκπαίδευση διαφοροποιήθηκε αρχικά από τους κλασικούς εκπαιδευτικούς θεσμούς, σε τρία ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:

α) Προσαρμογή στις ανάγκες συγκεκριμένων ομάδων

β) Επικέντρωση σε ξεκάθαρα προκαθορισμένους σκοπούς, και

γ) Προσαρμοστικότητα μεθόδων και φορέων παροχής της γνώσης.

Με αυτή την έννοια το μοντέλο της μη τυπικής εκπαίδευσης διαφοροποιήθηκε από την τυπική ως προς τη στοχοθεσία, τη διάρκεια, το περιεχόμενο, την οργανωτική λειτουργία και τους μηχανισμούς ελέγχου.

in.gr