Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης

Ειδ. Επιστημονικός Συνεργάτης

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Επαγγελματικό Περίγραμμα, είναι το σύνολο των βασικών και επιμέρους επαγγελματικών λειτουργιών/εργασιών καθώς και των απαιτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που πρέπει να έχει το άτομο προκειμένου να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις απαιτήσεις του επαγγέλματος – ή και της εργασίας – που ασκεί.

 

Τα επαγγελματικά περιγράμματα εισάγουν έτσι την έννοια των γνωσιακών παραμέτρων που συνθέτουν το αντικείμενο εργασίας ενός επαγγέλματος, διαμορφώνοντας με τον τρόπο αυτό το “profile” του επαγγέλματος και εισάγοντας ένα σύστημα προσόντων ή και επαγγελματικών προδιαγραφών. Οι επαγγελματικές προδιαγραφές βασίζονται στην έννοια και το περιεχόμενο της επαγγελματικής ικανότητας, όπου επαγγελματική ικανότητα θεωρείται το σύνολο των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων και, προχωρώντας παραπέρα, και των αξιών, στάσεων και συμπεριφορών που θα πρέπει να επιδεικνύει ένα άτομο στην εργασία του, ώστε να αποδίδει επαγγελματικά. Με λίγα λόγια αναφέρεται στην ολοκληρωμένη άσκηση του συγκεκριμένου επαγγελματικού ρόλου.

Η ελληνική πολιτεία έχει την τελευταία δεκαετία προχωρήσει, με πολύ αργά βήματα, στην «πιλοτική» περιγραφή Επαγγελματικών Περιγραμμάτων, με μια μεθοδολογία που ακόμη βρίσκεται σε εξέλιξη, με την ευθύνη του ΕΚΕΠΙΣ (Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης) και των κοινωνικών εταίρων (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΒ) και τους φορείς ΚΕΚ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΕΛΕ, ΙΟΒΕ).

Στις «περιγραφές» αυτές περιλαμβάνονται:

  • τίτλος και ορισμός κάθε επαγγέλματος ή/και ειδικότητας,  την ανάλυση του επαγγέλματος σε επαγγελματικές λειτουργίες, δηλαδή την αποτύπωση και καταγραφή των εργασιών που αποτελούν το πλαίσιο αναφοράς του συγκεκριμένου επαγγέλματος ή/και της ειδικότητας και συνιστούν τις «προδιαγραφές» του, όπως από κοινού ορίζονται από εργοδότες και εργαζομένους,
  • απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες προκειμένου να ανταποκριθεί ο εργαζόμενος στις προδιαγραφές του συγκεκριμένου επαγγέλματος ή/και ειδικότητας και
  • χαρτογράφηση προτεινόμενων διαδρομών απόκτησης των απαιτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων καθώς και ενδεικτικούς τρόπους αξιολόγησής τους.

Κατά τα δηλούμενα από το ΕΚΕΠΙΣ, τα 57  επαγγελματικά περιγράμματα (55 + 2 πιλοτικά), τα οποία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΠΙΣ  (www.ekepis.gr), επελέγησαν μέσα από διαδικασίες διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους με γνώμονα τις  εθνικές πολιτικές απασχόλησης, τις σύγχρονες ανάγκες και τάσεις της αγοράς εργασίας. Aφορούν δε σε επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση από την αγορά εργασίας, επαγγέλματα για τα οποία παρατηρείται αύξηση στους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας με τους οποίους συνδέονται, επαγγέλματα με προοπτική ανοίγματος προς νέες ειδικότητες, επαγγέλματα όπου παρουσιάζεται έλλειψη ρυθμιστικού πλαισίου για ορισμένες ειδικότητες στην αγορά εργασίας (χωρίς δυστυχώς να παρέχεται στους ενδιαφερόμενους η σχετική επιστημονική τεκμηρίωση για τις εκτιμήσεις της επιλογής!).

Περιγραφές του περιεχομένου της εργασίας καθώς και των απαιτούμενων προσόντων («περιγράμματα») για την άσκηση των επαγγελμάτων «υψηλής εκπαιδευτικής έντασης» (που ασκούνται συνήθως από πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης), παρουσιάζονται και στον διαδικτυακό τόπο http://studies.protovoulia.org, της Μορφωτικής Πρωτοβουλίας. Έτσι ώστε οι νέοι να μπορούν να διαμορφώσουν μιαν καλή εικόνα για τις επιλογές απασχόλησης που μπορεί να έχουν, συνδέοντας τες με τη μετά το Λύκειο πορεία τους, σε συγκεκριμένα μονοπάτια εκπαίδευσης (απόκτηση τίτλων σπουδών).

Τα περιγράμματα τα οποία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΠΙΣ, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας Επαγγελματικών Περιγραμμάτων από το ΕΚΕΠΙΣ

α/α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1.

Ανθοπώλης

2.

Επιμελητής Προσωπικής Φροντίδας

3.

Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης

4.

Αρτοποιός/ Αρτοτεχνίτης

5.

Ασφαλιστικός Υπάλληλος

6.

Διακινητής Οίνων /Ποτών

7.

Διοικητικός Υπεύθυνος Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΠΜΕ)

8.

Διοργανωτής Τουριστικών Πακέτων

9.

Κλιματισμού Αυτοκινήτων για τις ειδικότητες του μηχανικού και ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων

10.

Εμποροϋπάλληλος

11.

Εργοδηγός Τμημάτων Παραγωγής

12.

Εμπορικός Αντιπρόσωπος

13.

Επιθεωρητής Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

14.

Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Οχημάτων

15.

Κλειθροποιός – Κλειδαράς

16.

Κρεοπώλης

17.

Κομμωτής –Τεχνικός Περιποίησης Κόμης

18.

Αλουμινοσιδηροκατασκευαστής

19.

Μηχανικός Αυτοκινήτων

20.

Οροφοκόμος

21.

Πωλητής Λιανικής

22.

Πωλητής Εξωτερικός

23.

Ράπτης – Ράπτρια Ενδυμάτων

24.

Σχεδιαστής προϊόντων

25.

Στέλεχος Τμήματος Ποιότητας

26.

Στέλεχος Τουριστικών Επιχειρήσεων

27.

Στέλεχος Υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Πληροφόρησης

28.

Στέλεχος Αγροτικών Επιχειρήσεων

29.

Στέλεχος Υποστήριξης Marketing

30.

Στέλεχος Υποστήριξης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

31.

Σερβιτόρος

32.

Στέλεχος Υπηρεσιών Συστηματοποιημένου Επισιτισμού

33.

Στέλεχος χονδρικού εμπορίου

34.

Τεχνικός Διανομής Προϊόντων και Υπηρεσιών

35.

Τεχνικός Διαχείρισης και Ελέγχου συστημάτων προστασίας περιβάλλοντος

36.

Τεχνικός Συγκολλήσεων και Κοπής Μετάλλων

37.

Τεχνικός Παραγωγής και Διαχείρισης Μεταλλουργικών  Μεταλλικών Προϊόντων

38.

Τεχνικός Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων

39.

Τεχνικός Παραγωγής και διαχείρισης βιομηχανικών τροφίμων και ποτών

40.

Τεχνικός Παραγωγής και διαχείρισης βιομηχανιών ορυκτών

41.

Τεχνικός Παραγωγής Χημικών Βιομηχανιών ή Βιομηχανιών των Διεργασιών

42.

Τεχνικός Παραγωγής Βιομηχανιών Επεξεργασίας Πλαστικών Υλών

43.

Χειριστής Μονάδων Παραγωγής Πετρελαιοειδών

44.

Τεχνικός Παραγωγής και διαχείρισης επιχειρήσεων παραγωγής και διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας

45.

Τεχνικός Γραφικών Τεχνών

46.

Φωτογράφος – Ειδικός Ψηφιακών Λήψεων

47.

Τεχνίτης Αμαξωμάτων

48.

Χειριστής Κινητών Μηχανημάτων-Μηχανημάτων Έργου

49.

Υπεύθυνος Κυλικείου

50.

Υπάλληλος Γραφείου

51.

Υπάλληλος Οικονομικών Υπηρεσιών

52.

Υπάλληλος Υποδοχής Ξενοδοχείου

53.

Εγκαταστάτης –Συντηρητής Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων κατοικιών και μικρών γραφείων

54.

Τεχνικός Τηλεπικοινωνιών

55.

Τεχνικός Δικτύων Δεδομένων

56.

Υπηρεσίες Φύλαξης Φυσικών Προσώπων και Ιδιοκτησιών (Πιλοτικό)

57.

Νέο Προφίλ Εκπαιδευτή Ενηλίκων (οριζόντια δεξιότητα) (Πιλοτικό)

Πηγή: ΕΚΕΠΙΣ

Κατά τους σχεδιασμούς του ΕΚΕΠΙΣ, την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 αναμένεται να αναπτυχθούν και άλλα 135 περιγράμματα.

Μακροπρόθεσμος στόχος είναι τα επαγγελματικά περιγράμματα να ανταποκρίνονται στην εξελισσόμενη πραγματικότητα της αγοράς εργασίας και να μπορούν να αξιοποιηθούν από τους κύριους παραγωγικούς και κοινωνικούς συντελεστές. Έτσι ώστε να μπορούν να βοηθήσουν στον σχεδιασμό προγραμμάτων εκπαίδευσης αλλά και διαδικασιών πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας, κατά περίπτωση.

in.gr