Στον οδηγό του υπουργείου Εργασίας για το νέο ασφαλιστικό σύστημα
περιλαμβάνονται οι νέες ρυθμίσεις για τον τρόπου υπολογισμού της
σύνταξης στο ΙΚΑ, καθώς και οι προϋποθέσεις συνταξιδότησης για τα
ειδικά ταμεία των ΔΕΚΟ και των τραπεζών, καθώς και για τον ΟΑΕΕ.

  Πώς υπολογίζεται η σύνταξη στο ΙΚΑ;

  Οι συντάξεις για όσους θεμελιώνουν
  δικαίωμα μέχρι 31/12/2014 στο ΙΚΑ, δεν έχουν ουσιαστικά καμία αλλαγή στον
  τρόπο υπολογισμού. Η πρόβλεψη για 2% για κάθε έτος ασφάλισης από 1/1/2013
  και μετά, ισχύει ούτως ή άλλως στο ΙΚΑ, αφού για τα 35 έτη ασφάλισης
  προβλέπεται ποσοστό αναπλήρωσης 70% επί του συντάξιμου μισθού.

  Για όσους,
  όμως, θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2015 και μετά, εφαρμόζεται
  ο νέος τρόπος υπολογισμού.

  Για τον εργαζόμενο που θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2015 και
  συνταξιοδοτείται το έτος αυτό, η σύνταξη του θα αποτελείται από το άθροισμα
  δύο επιμέρους ποσών. Το πρώτο ποσό είναι εκείνο που αντιστοιχεί στο χρόνο
  ασφάλισης που έχει συμπληρωθεί μέχρι 31/12/2010 και το δεύτερο ποσό εκείνο
  που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης που συμπληρώθηκε από 1/1/2011 και μετά.

  Πώς υπολογίζεται η σύνταξη για κάθε περίοδο;

  Α) Το ποσό της
  σύνταξης για το χρόνο ασφάλισης που έχει συμπληρωθεί μέχρι 31/12/2010
  υπολογίζεται με τον παλιό τρόπο, δηλαδή με τις συντάξιμες αποδοχές των πέντε
  καλύτερων ετών της τελευταίας δεκαετίας. Όταν λέμε δεκαετία, εννοούμε αυτή
  που λήγει μέχρι το τέλος του προηγούμενου της υποβολής της αίτησης έτους.

  Β) Το ποσό της σύνταξης για το χρόνο ασφάλισης που συμπληρώνεται από 1/1/2011
  και μετά, υπολογίζεται με τις συντάξιμες αποδοχές όλης της περιόδου μέχρι
  και τον προηγούμενο μήνα από εκείνον της υποβολής της αίτησης
  συνταξιοδότησης.

  Παράδειγμα

  Εργαζόμενος ασφαλισμένος του ΙΚΑ
  συμπληρώνει το 2015 το 65ο έτος της ηλικίας. Υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης
  την 1/7/2015 και έχει συμπληρώσει 9.001 ημέρες ασφάλισης. Οι μέσες
  συντάξιμες αποδοχές των 5 καλύτερων ετών μέχρι 31/12/2014 είναι 1.600 ευρώ
  και οι μέσες συντάξιμες αποδοχές για το διάστημα μετά την 1/1/2011, επίσης
  1.600 ευρώ (περίπτωση μίας φυσιολογικής μισθολογικής εξέλιξης).

  α)
  Το ποσό της σύνταξης για το σύνολο των ετών ασφάλισης με το παλιό καθεστώς
  είναι 926 ευρώ.

  β) Το ποσό της σύνταξης για το σύνολο του χρόνου
  ασφάλισης με το νέο καθεστώς είναι 945 ευρώ.

  Οπότε με βάση τα
  παραπάνω ποσά και επειδή οι ημέρες ασφάλισης είναι 7.651 μέχρι 31/12/2010
  και 1.350 από 1/112011 και μετά θα έχουμε αντίστοιχα:

  α) το ποσό της
  σύνταξης για το χρόνο ασφάλισης μέχρι 31/12/2010 που θα είναι 926 x 7651 =
  787 ευρώ

  β) το ποσό της σύνταξης για το χρόνο ασφάλισης από 1/1/2011
  και μετά που θα είναι 945 x 1351 = 142 ευρώ

  Επομένως συνολική
  σύνταξη: 787 + 142 = 929 ευρώ

  Με ποιες προϋποθέσεις συνταξιοδοτούνται
  όσοι έχουν ασφαλισθεί σε
  ειδικά ταμεία (ΔΕΚΟ, τραπεζών) από 1/1/1983 μέχρι
  31/12/1992;

  Για την συνταξιοδότηση των παραπάνω εργαζομένων διακρίνουμε
  τις παρακάτω κατηγορίες:

  1) ΑΝΔΡΕΣ-ΓΥΝΑΙΚΕΣ υπαχθέντες στην ασφάλιση
  1/1/1983 – 31/12/1992 με 35 έτη ασφάλισης (πλήρης σύνταξη = χωρίς μείωση)

  Παράγραφος 3
  ΕΤΟΣ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
  2010 35 58
  2011
  36 58
  2012 37 59
  2013 38 60
  2014 39 60
  2015 40 60

  Κατά
  το μεταβατικό διάστημα 2011-2014, ο/η ασφαλισμένος/η δικαιούται σύνταξη με τη
  συμπλήρωση του ορίου ηλικίας και του χρόνου ασφάλισης που ισχύουν κατά το
  έτος συμπλήρωσης των 10.500 ενσήμων.

  Παράδειγμα: Έστω ασφαλισμένος που το
  έτος 2012 είναι 58 ετών και έχει 35 έτη ασφάλισης. Θα πάρει σύνταξη όταν
  συμπληρώσει το όριο ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης που απαιτούνται το 2012
  (έτος συμπλήρωσης των 35 ετών ασφάλισης), ήτοι όταν συμπληρώσει 37 έτη
  ασφάλισης και το 59ο έτος της ηλικίας.

  Αν δεν υπήρχε η πρόβλεψη αυτή, ο
  συγκεκριμένος ασφαλισμένος θα έπρεπε να συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης και το
  60ό έτος της ηλικίας.

  2) ΓΥΝΑΙΚΕΣ-υπαχθείσες στην ασφάλιση μέχρι 31/12/1992 που δεν θεμελιώνουν
  συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31/12/2010)

  ΕΤΟΣ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ
  ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗ
  2010 25 60 55
  2011 25 61 56
  2012 25 62 57

  2013 25 63 58
  2014 25 64 59
  2015 25 65 60

  Β) Πλήρης σύνταξη
  = χωρίς πέναλντι (υπαγωγή στην ασφάλιση μέχρι 31/12/1992 που δεν θεμελιώνουν
  συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31/12/2010)

  ΕΤΟΣ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ
  ΗΛΙΚΙΑΣ
  2010 15 60
  2011 15 61
  2012 15 62
  2013 15 63
  2014 15
  64
  2015 15 65

  Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 15 του
  ίδιου άρθρου, κατά το μεταβατικό διάστημα σταδιακής αύξησης του ορίου
  ηλικίας της παραγράφου αυτής, ήτοι κατά τα έτη 2011-2014, οι ασφαλισμένες
  δικαιούνται σύνταξης στο όριο ηλικίας όπως διαμορφώνεται κατά το έτος
  συμπλήρωσης του προβλεπόμενου, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού,
  ορίου ηλικίας για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη.

  Παράδειγμα: Έστω ασφαλισμένη που
  το έτος 2013 συμπληρώνει το 60ό έτος της ηλικίας της. Κκατοχυρώνει ως όριο
  ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης το όριο ηλικίας που απαιτείται το 2013 για
  πλήρη συνταξιοδότηση, ήτοι το 63ο. Αν δεν υπήρχε η πρόβλεψη αυτή, η
  συγκεκριμένη ασφαλισμένη θα δικαιούτο πλήρη σύνταξη στο 65ο έτος της ηλικίας
  της.

  3) ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ – υπαχθείσες στην ασφάλιση
  1/1/1983 – 31/12/1992

  ΕΤΟΣ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗ

  2010 25 50
  2011 25 52 50
  2012 25 55 53
  2013 25 65 60

  Παράδειγμα: Μητέρα που το 2012 συμπληρώνει 25 έτη υπηρεσίας, είναι
  52 ετών και έχει ανήλικο παιδί. Θα πάρει σύνταξη όταν συμπληρώσει το όριο
  ηλικίας που απαιτείται το 2012, δηλαδή όταν συμπληρώσει το 55ο έτος της
  ηλικίας της.

  Αν δεν υπήρχε η πρόβλεψη αυτή, η συγκεκριμένη μητέρα θα έπαιρνε
  πλήρη σύνταξη στο 65ο έτος.

  4) ΓΥΝΑΙΚΕΣ με 3
  (τουλάχιστον) παιδιά – ΑΝΔΡΕΣ με 3 (τουλάχιστον) παιδιά που είναι χήροι ή
  διαζευγμένοι και έχουν την επιμέλεια των ανήλικων ή ανίκανων παιδιών με
  δικαστική απόφαση
  (ασφαλισμένοι -ασφαλισμένες μέχρι
  31/12/1992)

  ΕΤΟΣ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
  2010 20 ΑΟΗ
  2011
  20 52
  2012 20 55
  2013 20 65
  2014 20 65
  2015 20 65

  Με ποιες προϋποθέσεις θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα στον

  ΟΑΕΕ;

  Στον ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ, ΤΣΑ, Ταμείο Εμπόρων), το δικαίωμα θεμελιώνεται με
  τη συμπλήρωση 15 ετών ασφάλισης και του 65ου έτους της ηλικίας και των 40
  ετών ασφάλισης και του 60ου έτους της ηλικίας.

  Αναλυτικά, η θεμελίωση του
  δικαιώματος και για την μεταβατική περίοδο από το 2010 μέχρι το 2015 θα
  είναι ως εξής:

  Άνδρες – γυναίκες ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ

  ΕΤΗ
  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
  15 Οποτεδήποτε 15 65

  35 μέχρι 31/12/2010 35 60
  35 2011 36 60
  35 2012 37 60
  35 2013 38
  60
  35 2014 39 60
  35 μετά την 1/1/2015 40 60
  37 μέχρι 31/12/2010 37 χωρίς όριο ηλικίας

  Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ