του Νικήτα Καστή

Η ολοκλήρωση του κύκλου της σχολικής εκπαίδευσης σηματοδοτεί και την ολοκλήρωση ενός κύκλου μάθησης και ανάπτυξης της προσωπικότητας κάθε νέου και νέας. Τελειόφοιτοι και απόφοιτοι του Λυκείου βρίσκονται, για πρώτη ίσως φορά στη ζωή τους, μπροστά σε επιλογές και ερωτήματα που θα επηρεάσουν σημαντικά το υπόλοιπο του βίου τους. Ερωτήματα για τις περαιτέρω εκπαιδευτικές επιλογές, τη σταδιακή ή και την άμεση είσοδό τους στην αγορά εργασίας, αναζητήσεις που συνοδεύονται από αγωνία και ένταση γι’ αυτούς και τις οικογένειές τους.

Για την κατά το δυνατόν «ψύχραιμη» και ορθολογική επιλογή και τον προσανατολισμό, που ταιριάζει σε κάθε (ατομική) περίπτωση, καλόν είναι να σταθμίζονται τα παρακάτω, όπως έχουν προκύψει ως καταστάλαγμα της μελέτης και ανάλυσης της διεθνούς αλλά και της ελληνικής πραγματικότητας.

  • Ας μην ξεχνάμε ότι καλές επιδόσεις στο σχολείο διασφαλίζουν ουσιαστικές – όχι μόνον τυπικές – βάσεις για περαιτέρω σπουδές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Και σε αυτήν την περίπτωση, ο τελειόφοιτος που έχει καλές επιδόσεις είναι σκόπιμο να επιδιώξει να σπουδάσει επιστημονικά αντικείμενα που τον ενδιαφέρουν πραγματικά. Η εμπειρία όλων μας αλλά και τα στατιστικά δεδομένα, και στην Ελλάδα, αποδεικνύουν ότι περισσότερες σπουδές διασφαλίζουν καλύτερες προοπτικές απασχόλησης και, διαχρονικά, καλύτερες αμοιβές!
  • Οι νέοι που θέλουν να σπουδάσουν σε διαφορετικό πλαίσιο από αυτό των δημόσιων ΑΕΙ και ΤΕΙ στην Ελλάδα ή όσοι δεν καταφέρνουν να εισαχθούν σε αυτά, στο επιστημονικό πεδίο που τους ενδιαφέρει, έχουν, εκτός της επιλογής των σπουδών στο εξωτερικό, και αυτήν της παρακολούθησης των προγραμμάτων σπουδών που προσφέρουν τα Κολλέγια (ΚΕΣ) στη χώρα μας. Η επιλογή αυτή θα πρέπει να γίνει, εφόσον προσφέρονται σπουδές στο/α αντικείμενο/α που επιθυμεί ο νέος, και πάντα μετά από σχετική έρευνα για την ποιότητα των προσφερόμενων από τους φορείς υπηρεσιών (προγραμμάτων). Υπενθυμίζεται ότι η επιλογή της εγγραφής και παρακολούθησης αυτών των προγραμμάτων πιάνουν πραγματικά τόπο εάν ο νέος προσανατολίζεται σε περαιτέρω σπουδές εξειδίκευσης (μεταπτυχιακά) σε άλλη χώρα μέλος της ΕΕ. Τέλος, επισημαίνεται ακόμη ότι, όπως και πρόσφατες μελέτες για την απασχόληση στη χώρας μας αποδεικνύουν, η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών βελτιώνει, έτι περαιτέρω, τις προοπτικές απασχόλησης (μειωμένος χρόνος εύρεσης πρώτης εργασίας και καλύτερες αμοιβές).
  • Τέλος, για όσους δεν ενδιαφέρονται να σπουδάσουν μετά το Λύκειο προσφέρονται οι εξής επιλογές. Καταρχήν ο προσανατολισμός σε έναν επαγγελματικό χώρο και η κατάρτιση και ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων (ειδικότητας) που συνδέονται με την άσκηση συγκεκριμένου επαγγέλματος (εργασίας). Εδώ, προσφέρεται κατάρτιση για εκτενές εύρος ειδικοτήτων (εργασιών) από δημόσια και ιδιωτικά (πιστοποιημένα) ΙΕΚ, σε όλη τη χώρα. Και οι νέοι πρέπει να επιλέξουν αυτό που τους ταιριάζει επαγγελματικά και για το οποίο εκτιμούν ότι έχουν σημαντικές πιθανότητες άμεσης απασχόλησης (οικογένεια, γειτονική επιχείρηση, αξιοποίηση επιχειρηματικής ευκαιρίας κ.λπ.).
  • Παρόμοια αλλά διαφορετικού χαρακτήρα επιλογή συνιστά αυτή της κατάρτισης με την καλλιέργεια ιδιαίτερων ενδιαφερόντων, προσόντων και κλίσεων του νέου, κυρίως καλλιτεχνικής φύσης. Η κατάρτιση αυτή προσφέρεται από ιδιωτικούς – ή και δημόσιους – φορείς, που οργανώνουν προγράμματα καλλιέργειας μιας Τέχνης, της Δραματικής, της Φωτογραφίας, της Χαρακτικής κ.α., και που είναι γνωστά ως Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών. Η κατάλληλη επιλογή συνιστά απόφαση για την οποία ο νέος δεν μπορεί να «αστοχήσει», αφού ακολουθεί την «ψυχή» του. Δυό μόνον λόγια «ορθολογισμού»: να σιγουρευθεί για την ποιότητα των προσφερόμενων από τον φορέα που επιλέγει προγραμμάτων, και να τη συνδυάσει με την απόκτηση και των απολύτως απαραίτητων πλέον «προσόντων απασχολησιμότητας», δηλ. τη δυνατότητα επικοινωνίας σε περισσότερες της μιας ξένες γλώσσες και την ευχέρεια χρήσης των ψηφιακών μέσων για βασικές «εργασίες γραφείου»!

Σημαντικό να υπενθυμίσουμε και πάλι ότι, για τους απόφοιτους του Λυκείου ενώ αυτή η μετάβαση συνιστά συνήθως την πρώτη σοβαρή δοκιμασία γνώσεων και ικανοτήτων στη ζωή τους, θα υπάρχει πάντα μια δεύτερη ευκαιρία, ιδιαίτερα για την εκπαίδευσή τους! Για τη διασφάλισή αυτής της «δεύτερης ευκαιρίας» έχουν άλλωστε συμβάλλει πολλές προσπάθειες την τελευταία εικοσαετία στην Ευρώπη.


in.gr