Για μένα, μιά Πρεσβεία 
υπάρχει πριν και πάνω απ’ όλα για να επικοινωνεί.  Η Βρετανία και η Ελλάδα έχουν τόσα πολλά κοινά:  μοιραζόμαστε μια κοινή ιστορία,  είμαστε εταίροι στην  Ε.Ε., έχουμε στενές σχέσεις στον τομέα της
εκπαίδευσης, των επιχειρήσεων και του
πολιτισμού.
 Όσο πιο πολύ μιλαμε μεταξύ μας, τόσο περισσότερο
μπορούμε να κερδίσουμε από αυτή μας τη σχέση. 

in.gr