Η επιχειρηματική μονάδα επιστημονικής ενημέρωσης της Epsilon net περιλαμβάνει
όλα τα προϊόντα ενημέρωσης (Epsilon7, On line τράπεζα, Explorer, Komvos,
Calendar, E-magazine, E-book) τα οποία είναι απαραίτητα για την πληροφόρηση, την
ανάλυση αλλά και την πρακτική εφαρμογή της φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας.

Epsilon Network

in.gr