2

Στα νέα τεκμήρια διαβίωσης που θα καθιερωθούν με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο θα συμπεριληφθούν και τα Ι.Χ. αυτοκίνητα ανεξαρτήτως κυβισμού σύμφωνα με την εφημερίδα Το Βήμα.

Στα νέα τεκμήρια βάσει των οποίων θα φορολογείται ο φορολογούμενος αν το ετήσιο εισόδημά του δεν τα καλύπτει συγκαταλέγονται ακίνητα, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, ενοίκια, πισίνες, οικιακές βοηθοί και δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων.

Αναλυτικά, όσον αφορά τα αυτοκίνητα, η ιδιοκτησία ενός αυτοκινήτου έως 1.200 κ.εκ. θα πρέπει να αντιστοιχεί σε 3.000 ευρώ ελάχιστο εισόδημα ετησίως, ενώ για αυτοκίνητα πάνω από τα κυβικά αυτά θα προστίθενται 200 ευρώ ανά 100 κυβικά.

Έτσι, αν για παράδειγμα έχει κάποιος ένα Ι.Χ. 1.600 κυβικών εκατοστών, θα πρέπει να διαθέτει ετήσιο ελάχιστο εισόδημα που αφορά το τεκμήριο του συγκεκριμένου οχήματος 3.800 ευρώ.

Αν έχει Ι.Χ. 2.000 κυβικών εκατοστών, τότε η ελάχιστη δαπάνη διαβίωσης ανέρχεται σε 4.600 ευρώ και αν διαθέτει ένα αυτοκίνητο 3.700 κυβικών τότε το ελάχιστο εισόδημα θα διαμορφώνεται σε 8.000 ευρώ.

auto.in.gr