Τα ηλεκτρονικά λεξικά της εταιρείας ΜΑΤΖΕΝΤΑ εμπλουτίζονται με μια σημαντική προσθήκη, τη δυνατότητα μετάφρασης ξένων λέξεων στην οθόνη απλά με ένα κλικ ή με ένα πέρασμα του κέρσορα.

Η τεχνολογία Word Capture λειτουργεί όχι μόνο σε ιστοσελίδες αλλά και σε email, αρχεία PDF και άλλα έγγραφα.

Όταν ο χρήστης συναντήσει μια ξένη λέξη, δεν χρειάζεται πλέον να ανατρέχει σε λεξικά ή ξεχωριστά διαδικτυακά εργαλεία μετάφρασης. Μπορεί είτε να κάνει κλικ πάνω στην άγνωστη λέξη, οπότε προβάλλεται αυτόματα το σχετικό λήμμα, ή να αφήσει το δρομέα του ποντικιού πάνω στη λέξη για ένα δευτερόλεπτο.

Εναλλακτικά, μπορεί ο ίδιος να ορίσει το συνδυασμό πλήκτρων ή κουμπιών του ποντικιού για την ενεργοποίηση της λειτουργίας μετάφρασης.

Η τεχνολογία Word Capture είναι διαθέσιμη για δοκιμή μέσω του Αγγλοελληνικού και Ελληνοαγγλικού Λεξικού Χρυσή Έκδοση, το οποίο πωλείται από την την Info-Quest και την ΜΑΤΖΕΝΤΑ.

In.gr Τεχνολογία