2

Αποδείξεις αγαθών και υπηρεσιών που αντιστοιχούν στο 30% του δηλωθέντος εισοδήματος θα πρέπει να συγκεντρώσουν μισθωτοί, συνταξιούχοι και ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν ετήσιες αποδοχές πάνω από 12.000 ευρώ ώστε να εξασφαλίσουν το σύνολο του αφορολογήτου ορίου.

Υπενθυμίζεται ότι με το νέο καθεστώς, το αφορολόγητο διαμορφώνεται στις 12.000 ευρώ για όλες τις κατηγορίες φορολογουμένων.

Για παράδειγμα, φορολογούμενος με εισόδημα 20.000 ευρώ θα πρέπει να συγκεντρώσει 6.000 ευρώ αποδείξεις για να κατοχυρώσει το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ.

Για ποσά αποδείξεων μεγαλύτερα του παραπάνω ορίου -και για αξία αποδείξεων έως 15.000 ευρώ- εκπίπτει φόρος ίσος με το 10% της επιπλέον του αφορολογήτου αξίας.

Για παράδειγμα, αν ο ίδιος φορολογούμενος με εισόδημα 20.000 ευρώ συγκεντρώσει 8.000 ευρώ αποδείξεις, τα 6.000 θα χρησιμοποιηθούν για να κατοχυρώσει το αφορολόγητο, ενώ για τα υπόλοιπα 2.000 θα έχει έκπτωση φόρου 10%, δηλαδή 200 ευρώ.

Για εισοδήματα έως 6.000 ευρώ δεν θα είναι υποχρεωτική η υποβολή αποδείξεων.

Για εισοδήματα μεταξύ 6.000 και 12.000 ευρώ θα απαιτούνται αποδείξεις που θα αντιστοιχούν στο 10% του εισοδήματος.

Για παράδειγμα, αν ένας φορολογούμενος δηλώνει 8.000 ευρώ, θα πρέπει να μαζέψει αποδείξεις ύψους 800 ευρώ.

Αν οι αποδείξεις που θα συγκεντρώνονται από τους φορολογούμενους δεν επαρκούν για να καλύψουν το αφορολόγητο όριο, τότε η διαφορά του ύψους των αποδείξεων αυτών και αυτών που απαιτούνται για το αφορολόγητο θα φορολογείται με συντελεστή 10%.

Για παράδειγμα, αν ο πρώτος φορολογούμενος με εισόδημα 20.000 ευρώ έχει μόνο 4.000 ευρώ αποδείξεις, τότε δεν θα καλύπτει το αφορολόγητο κατά 2.000 ευρώ, τα οποία θα φορολογηθούν με 10%, δηλαδή θα πληρώσει επιπλέον φόρο 200 ευρώ.

Στις αποδείξεις που μπορούμε να συγκεντρώσουμε περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών.

Εξαιρούνται:

Αποδείξεις αγαθών μεγάλης αξίας που αποτελούν τεκμήριο, όπως η αγορά ΙΧ, οι λογαριασμοί τηλεπικοινωνιών (και κινητής τηλεφωνίας), ενέργειας, ύδρευσης κ.λπ., και όσες δαπάνες αναγνωρίζονται για μείωση του εισοδήματος ή έκπτωση από το φόρο, όπως ιατρικές δαπάνες, ασφάλιστα, ενοίκια κ.λπ. Σημειώνεται ότι περιλαμβάνονται, όμως, οι λογαριασμοί κοινοχρήστων.

Οι φορολογούμενοι θα υποβάλλουν τις αποδείξεις σε ειδική φόρμα ηλεκτρονικά ή σε κλειστό φάκελο στην αρμόδια ΔΟΥ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, το σύστημα αυτό, των αποδείξεων, θα είναι μεταβατικό έως ότου υπάρξει η on-line σύνδεση των επιχιερήσεων με τις φορολογικές Αρχές του υπουργείου Οικονομικών.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ