2

Σε έξι διαμορφώνονται τα κλιμάκια στη φορολογική κλίμακα για τα φυσικά πρόσωπα, με συντελεστές από 18% έως 40%. Ο ανώτατος συντελεστής θα εφαρμόζεται σε εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών, Γ.Παπακωνσταντίνου την Τρίτη.

Επιβαρύνσεις προκύπτουν για τα εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ, ενώ όσο μεγαλώνει το ποσό τόσο μεγαλύτερη είνια η αύξηση του φόρου. 

Το παράδειγμα που επέλεξε να αναφέρει ο υπουργός Οικονομικών ήταν ότι για εισόδημα 25.000 ευρώ προκύπει μείωση φόρου 310 ευρώ (-10%), εισόδημα 35.000 ευρώ έχει μείωση φόρου 50 ευρώ (-1%), ενώ εισόδημα 100.000 ευρώ έχει αύξηση φόρου 1.350 ευρώ (7%).

Πάντως αρνητικά σχολιάστηκε από όλους το γεγονός ότι ο συντελεστής για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ είναι κοινός (40%).

Απαραίτητη η συλλογή αποδείξεων για την εξασφάλιση σημαντικού μέρους του αφορολόγητου, που διαμορφώνεται στις 12.000 ευρώ για όλες τις κατηγορίες φορολογουμένων, ενώ οι επιπλέον -από τις αναγκαίες για το αφορολόγητο- αποδείξεις θα εξασφαλίζουν μεγαλύτερες εκπτώσεις. Αντίθετα η συλλογή λιγότερων από τις απαιτούμενες συνοδεύεται με «πρόστιμο».

Επίσης βάσει των φορολογικών αλλαγών που προτείνει η κυβέρνηση καταργείται η αυτοτελής φορολόγηση (εξαιρούνται οι τόκοι τραπεζικών καταθέσεων και ελληνικών ομολόγων), οι φοροαπαλλαγές και η φορολόγηση με ειδικούς συντελεστές.

Ακόμη καταργείται κάθε ειδικός τρόπος φορολόγησης ορισμένων κατηγοριών επαγγελμάτων και εισάγεται ο λογιστικός προσδιορισμός βάσει βιβλίων εσόδων – εξόδων και αποδείξεων πώλησης ή παροχής υπηρεσιών για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Στα φορολογητέα εισοδήματα εντάσσονται τα μερίσματα και η υπεραξία από αγοραπωλησίες μετοχών. Ωστόσο για τον ορισμό της φορολογητέας υπεραξίας λαμβάνονται υπόψη και οι τυχόν ζημιές που έχει υποστεί ο φορολογούμενος από τις πιο πάνω πράξεις.

Κίνητρα για επαναπατρισμό κεφαλαίων από το εξωτερικό προβλέπονται επίσης, με εξαίρεση όσων καταθέσεων μεταφερθούν στην Ελλάδα εντός εξι μηνών από τον έλεγχο του πόθεν έσχες εφόσον καταβληθεί φόρος 5% επί της αξίας του κεφαλαίου.

Εκτενής αναφορά γίνεται στο νομοσχέδιο και στα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής.

Ακόμη ο υπουργός Οικονομικών ερωτηθείς σχετικά είπε ότι τα τεκμήρια (αυτοκίνητα, πισίνες, δίδακτρα σε ιδιωτικά κά) θα υπολογίζονται από την εφορία αθροιστικά.

Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι από το 2011 θα επιβληθεί η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων. Όπως είπε ο υπουργός για τα εισοδήματα του 2011 και εξής η δήλωση φόρου εισοδήματος υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Με υπουργική απόφαση ορίζεται η μορφή της ηλεκτρονικής δήλωσης και οι εναλλακτικές δυνατότητες για την συμπλήρωση και υποβολή της (απευθείας, μέσω φοροτεχνικών γραφείων, μέσω ΚΕΠ).

Πιο αναλυτικά οι βασικές αρχές που προτείνει η κυβέρνηση για το φορολογικό καθεστώς είναι:

Φορολογική κλίμακα

Εισάγεται μια νέα φορολογική κλίμακα χωρίς διακρίσεις ως προς την πηγή προέλευσης των εισοδημάτων, με περισσότερα κλιμάκια για πιο δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών και με πρόβλεψη για ανά διετία αναπροσαρμογή των κλιμακίων βάσει του τιμαρίθμου. Το αφορολόγητο όριο για όλους τους φορολογούμενους είναι τα 12.000 Ευρώ. Η νέα κλίμακα διαμορφώνεται ως εξής:

Ισχύων Νόμος (μισθωτοί)Νέος Νόμος
Yψος εισοδήματοςΣυντελεστήςYψος εισοδήματοςΣυντελεστής

0-12.000

0%

0-12.000

0%

12.001-30.000

25%

12.001-16.000

18%

30.001-75.000

35%

16.001-22.000

24%

Ανω των 75.000 

40%

22.001-26.000

26%

 

 

26.001-32.000 

32%

 

 

32.001-40.000

36%

 

 

40.001-60.000

38%

 

 

Ανω των 60.000

40%

Τι ισχύει για αποδείξεις

Ειδικότερα, το μέρος του αφορολογήτου που απαιτείται να καλυφθεί με αποδείξεις ισούται με το 30% του συνολικού εισοδήματος για εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ και 10% για εισοδήματα μεταξύ 6.000 και 12.000 ευρώ.

Για την κάλυψη του αφορολογήτου ορίου προσμετράται το 100% της αξίας των αποδείξεων που θα υποβληθούν. Εάν οι αποδείξεις που θα υποβληθούν δεν καλύπτουν το αφορολόγητο όριο η διαφορά έως τα 12.000 ευρώ φορολογείται με συντελεστή 10%. Για ποσά αποδείξεων μεγαλύτερα του πιο πάνω ορίου και για αξία αποδείξεων έως 15.000 ευρώ ατομικού εισοδήματος (30.000 οικογενειακού) εκπίπτει φόρος ίσος με το 10% της επιπλέον του αφορολογήτου αξίας.

Περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών εκτός εκείνων που αφορούν αγαθά μεγάλης αξίας που αποτελούν τεκμήριο ελάχιστου εισοδήματος, των τακτικών λογαριασμών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας, της ύδρευσης κλπ, και όσων αναγνωρίζονται ιδιαιτέρως για μείωση του εισοδήματος ή έκπτωση από το φόρο (ιατρικές δαπάνες, δαπάνες ενοικίων, ασφάλιστρα κλπ).

Κατάργηση αυτοτελούς φορολόγησης

Καταργούνται όλες οι περιπτώσεις αυτοτελούς φορολόγησης εισοδημάτων. Οι περιπτώσεις αυτές εντάσσονται στην ενιαία κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. Εξαιρούνται μόνο οι τόκοι των τραπεζικών καταθέσεων και των ελληνικών κρατικών ομολόγων για τους οποίους διατηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις.

Για παράδειγμα, καταργείται η αυτοτελής φορολόγηση των διαφόρων επιδομάτων και αποζημιώσεων των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, τα εισοδήματα από την υπογραφή συμβολαίων ποδοσφαιριστών, προπονητών κλπ, οι αμοιβές όσων εκλέγονται στη τοπική αυτοδιοίκηση κ.α.

Κατάργηση των φοροαπαλλαγών

Καταργούνται όλες οι απαλλαγές από τη φορολογία εισοδήματος ή η φορολόγηση εισοδημάτων με ειδικούς συντελεστές. Εξαιρούνται μόνο οι  περιπτώσεις που αφορούν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες ( άτομα με βαριά κινητική αναπηρία, πολύτεκνες μητέρες,  η αποζημίωση λόγω απόλυσης κ.α.) αλλά σε συνδυασμό με εισοδηματικό κριτήριο.

Λογιστικός προσδιορισμός εισοδημάτων

Εισάγεται ο λογιστικός προσδιορισμός βάσει βιβλίων εσόδων – εξόδων και αποδείξεων πώλησης ή παροχής υπηρεσιών για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και καταργείται κάθε ειδικός τρόπος φορολόγησης ορισμένων κατηγοριών επαγγελμάτων.

Ειδικότερα επιβάλλεται ο λογιστικός προσδιορισμός των εισοδημάτων των:

Ταξί, Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης, Λεωφορείων ΚΤΕΛ, Ενοικιαζομένων   Δωματίων (χωρίς ελάχιστο όριο 7 δωματίων), Κάμπινγκ, Μηχανικοί – Αρχιτέκτονες, Λιανοπωλητές, Πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, Βενζινάδικα, Περίπτερα, κ.α.

Φορολόγηση μερισμάτων και υπεραξίας μετοχών

Στα φορολογητέα, βάσει κλίμακας, εισοδήματα εντάσσονται τα μερίσματα και γενικότερα τα διανεμόμενα κέρδη που εισπράττονται από φυσικά πρόσωπα.

Στα φορολογητέα, βάσει κλίμακας, εισοδήματα εντάσσεται η υπεραξία από τη βραχυχρόνια αγοραπωλησία μετοχών. Για τον ορισμό της φορολογητέας υπεραξίας λαμβάνονται υπόψη και οι τυχόν ζημιές που έχει υποστεί ο φορολογούμενος από τις πιο πάνω πράξεις.

Ενθάρρυνση επαναπατρισμού κεφαλαίων από το εξωτερικό

Καταθέσεις σε τράπεζες στην αλλοδαπή που εντός έξι μηνών θα μεταφερθούν σε ετήσιο προθεσμιακό λογαριασμό στην Ελλάδα εξαιρούνται του ελέγχου πόθεν έσχες εφόσον καταβληθεί φόρος 5% επί της αξίας του κεφαλαίου.

Τα κεφάλαια Ελλήνων φορολογουμένων που βρίσκονται εκτός Ελλάδας μπορούν να δηλωθούν, να παραμείνουν εκτός Ελλάδας και να εξαιρεθούν του πόθεν έσχες εφόσον καταβληθεί φόρος 8% επί της αξίας του κεφαλαίου.

Μετά το πέρας της περιόδου των έξι μηνών οι ελληνικές αρχές θα ενεργοποιήσουν κάθε διεθνή ή ευρωπαϊκή συμφωνία προκειμένου να λάβουν γνώση των καταθέσεων ελλήνων φορολογουμένων σε τράπεζες της αλλοδαπής.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ