Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) ενδιαφέρεται να προσλάβει ένα συνεργάτη πλήρους απασχόλησης. Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν τα βιογραφικά τους στο info AT ellak DΟΤ gr έως την Κυριακή 10 Ιανουαρίου.

Ποια είναι η ΕΕΛ/ΛΑΚ;

Οι αρμοδιότητες των συνεργατών που θα προσλάβει θα είναι οι παρακάτω:
– Διοικητική και Γραμματειακή υποστήριξη της Εταιρίας
– Διοικητική παρακολούθηση των έργων που υλοποιούνται από την ΕΕΛΛΑΚ
– Ανάπτυξη της κοινότητας ΕΛΛΑΚ
– Εκπροσώπηση της ΕΕΛΛΑΚ σε συναντήσεις στην Ελλάδα
– Διαχείριση και ανάπτυξη περιεχομένου του ιστότοπου
– Εισήγηση πράξεων προς το ΔΣ και μέριμνα για την εκτέλεση των αποφάσεων
– Συντονισμός του έργου της ΕΕΛΛΑΚ
– Παρακολούθηση της αλληλογραφίας της ΕΕΛΛΑΚ