Να δημιουργήσει «έξυπνες» υποδομές(από τα ενεργειακά πλέγματα έως τη διαχείριση κυκλοφορίας), να κάνει εκστρατείες για την εκμάθηση των νέων τεχνολογιών και να δώσει φορολογικά κίνητρα στους τελικούς χρήστες, ζητούν οι επικεφαλής των 42 μεγαλύτερων ευρωπαϊκών εταιρειών επικοινωνιών από την Ε.Ε.

Στο ετήσιο συνέδριο της Ένωσης των Εταιρειών Δικτύων Επικοινωνιών, ΕΤΝΟ που έγινε στη Σεβίλλη της Ισπανίας στις 30 Οκτωβρίου, οι διευθύνοντες σύμβουλοι προέβαλλαν την συνδρομή των εταιρειών επικοινωνιών στην προώθηση της λεγόμενης «πράσινης» οικονομίας που έχει προτεραιότητα στην Ε.Ε. αλλά, κυρίως, στην ανάπτυξη και την παραγωγικότητα στην Ευρώπη. Μάλιστα, τόνισαν το αποτέλεσμα μελέτης της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία «η ψηφιακή οικονομία μπορεί να βγάλει την Ευρώπη από την κρίση».

Σε κοινή δήλωσή τους, οι CEO δηλώνουν ότι η ψηφιακή οικονομία όχι μόνο μπορεί να επιτύχει κάτι τέτοιο, αλλά επιπλέον, μπορεί να οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια νέα τροχιά ανάπτυξης και στην επίτευξη των κοινωνικών και οικονομικών της στόχων. Μπορεί, είπαν, να δημιουργήσει 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας και να αποφέρει 850 δισεκατομμύρια ευρώ ως το 2015. (Οι 42 εταιρείες, μέλη του ETNO, συγκεντρώνουν το χρόνο 250 δισεκατομμύρια ευρώ και απασχολούν ένα εκατομμύριο Ευρωπαίους). Ως ιστορικό δε προηγούμενο, αναφέρουν την επιτυχία της κινητής τηλεφωνίας στη δεκαετία του 1990 και ζητούν να επικρατήσει το ίδιο πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των κυβερνήσεων και εαυτών.

Οι ίδιοι, είναι οι κύριοι επενδυτές σε δίκτυα, δηλαδή στην υποδομή της ψηφιακής οικονομίας. Τώρα, είναι και πάλι αυτοί που επενδύουν στα δίκτυα νέας γενιάς. «Τώρα, βρισκόμαστε στη φάση σημαντικών επενδύσεων σε NGA -υποδομή ιδιαίτερα κρίσιμη για την ευρωπαϊκή οικονομία, ενώ συνεργαζόμαστε με τις αρμόδιες δημόσιες αρχές ώστε να αποτραπεί ένα νέο «ψηφιακό χάσμα». Συνεργαζόμαστε με τους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων για να διαθέτουμε υπηρεσίες με νόμιμο ψηφιακό περιεχόμενο και εφαρμογές. Συμβάλλουμε στην έρευνα και αναπτύσσουμε πλατφόρμες τεχνολογιών και υπηρεσιών για τη δημιουργία καινοτόμων καταναλωτικών και επιχειρησιακών υπηρεσιών (π.χ., e-health, e-learning και e-government). Αναπτύσσουμε συνεργασίες με τομείς που είναι σημαντικά ενεργοβόροι, ώστε να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοσή τους, μέσω της χρήσης συστημάτων επάρκειας ενέργειας, πρωτοβουλίες που βρίσκουν εφαρμογή και στον κλάδο μας. [..] Για να προχωρήσουν οι νέες επενδύσεις που ετοιμαζόμαστε να πραγματοποιήσουμε απαιτείται ένα σταθερό εμπορικό περιβάλλον, σταθερές δημόσιες πολιτικές και ρυθμιστικό πλαίσιο. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να πραγματοποιηθούν επενδύσεις από πλευράς ιδιωτικού τομέα, ενώ παράλληλα να παραμένει ανταγωνιστική η αγορά για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.

Η κοινή δήλωση των μελών του ΕΤΝΟ καταλήγει ως εξής:

Οι τρέχουσες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη ρύθμιση των NGA είναι απαραίτητο να αναθεωρηθούν για να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις στα ευρυζωνικά δίκτυα υψηλών ταχυτήτων. Οι φορείς που έχουν την ευθύνη για τη χάραξη πολιτικών κατευθύνσεων θα πρέπει επίσης να προωθήσουν τη χρήση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών για μεγαλύτερη ευρυζωνική διείσδυση και μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Για αυτό, θα πρέπει να εφαρμόσουν έξυπνες υποδομές ICT (από τα ενεργειακά πλέγματα έως τη διαχείριση κυκλοφορίας), να οργανώσουν εκστρατείες εκμάθησης των νέων τεχνολογιών και να δώσουν φορολογικά κίνητρα στους τελικούς χρήστες.

«Οι εταιρείες που ηγούνται στον κλάδο, καθώς επίσης οι φορείς που χαράσσουν πολιτικές και οι πολιτικοί θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Οι επιχειρήσεις μας δεσμεύονται για βιώσιμες επενδύσεις και για μια ανταγωνιστική, πράσινη «Κοινωνία της Γνώσης». Καλούμε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να ενωθούν μαζί μας σε αυτή τη δέσμευση που αποτελεί πρόκληση.»

Δείτε τα αποτελέσματα μελέτης της ΕΤΝΟ σχετικά με τη χρήση των τεχνολογιών επικοινωνιών στην Ευρώπη. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το 2008, ο αριθμός των ευρυζωνικών συνδέσεων στην Ευρώπη έφτασε τα 116 εκατομμύρια, αριθμός που για πρώτη φορά ξεπεράστηκε από τον αριθμό των συνδρομητών 3G (124 εκατομμύρια).