Το μουσείο περιλαμβάνει ανασκαφικά ευρήματα από το νεκροταφείο του αρχαίου Θυρρείου, του αρχαίου Ανακτορίου, αλλά και από την ευρύτερη περιοχή της σημερινής Βόνιτσας.