30

«Σκιές» στα φωτοβολταϊκά συστήματα ρίχνει το ΥΠΕΧΩΔΕ, το οποίο απαγορεύει σε όσα νοικοκυριά εγκαθιστούν συστήματα να πωλούν το ρεύμα στο δίκτυο της ΔΕΗ. Παράλληλα, απαγορεύεται η εγκατάστασή τους σε παραδοσιακούς οικισμούς και διατηρητέα.

Όπως αναφέρουν Τα Νέα της Παρασκευής, το ΥΠΕΧΩΔΕ θεωρεί τα φωτοβολταϊκά ως «συμπληρωματικές εγκαταστάσεις του κτιρίου», διατύπωση που σύμφωνα με την Greenpeace καλύπτει μόνο την ιδιοκατανάλωση της παραγόμενης ενέργειας και όχι την πώλησή της στο δίκτυο του ΔΕΣΜΗΕ, όπως προβλέπει ο νόμος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ).

Ταυτόχρονα, απαγορεύεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε παραδοσιακούς οικισμούς και διατηρητέα κτίρια. Μέχρι σήμερα η εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων σε παρόμοια κτίρια επιτρεπόταν, αρκεί να υπήρχε η έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

Απόλυτη στασιμότητα σε νέες επενδύσεις, «κατρακύλα» της Ελλάδας στους διεθνείς δείκτες για τις ανανεώσιμες πηγές και κίνδυνο από το 2010 και μετά η χώρα μας να καταβάλει κάθε χρόνο πρόστιμα ύψους 100 εκατ. ευρώ εξαιτίας της αδυναμίας να πετύχει τους στόχους για τους οποίους έχει δεσμευθεί, διαπιστώνει το ΠΑΣΟΚ.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ