Έως τις 16 Μαΐου γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής στον πρωτότυπο πανελλήνιο διαδικτυακό μαθητικό διαγωνισμό με τίτλο «ξε-blog-αρε» με έπαθλο έως 15.000 ευρώ. Με την έγκριση των κηδεμόνων τους, μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου καλούνται να συμμετάσχουν ατομικά ή ομαδικά στον μαθητικό διαγωνισμό αφού πρώτα φτιάξουν το προσωπικό διαδικτυακό τους ημερολόγιο. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο kseblogare.gr, όπου αναρτώνται αναλυτικές πληροφορίες και οι όροι του διαγωνισμού. Το κάθε ιστολόγιο θα πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτει τέσσερις θεματικούς άξονες, διαφορετικά η συμμετοχή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κατά το στάδιο αξιολόγησης. Τα τέσσερα θέματα είναι «το σχολείο σου», «η πόλη / το χωριό σου», «περιβάλλον /πολιτισμός της πόλης ή του χωριού» και «η ψηφιακή Ελλάδα».

Το μόνο απαράδεκτο που βρίσκω είναι η απόρριψη ως «απαράδεκτη», εάν δεν είναι εντός θέματος! Δηλαδή, εάν ένας πιτσιρικάς έχει κάτι άλλο να πει από τα τετριμμένα, θα τον φιμώνουμε; Ξεμπλοκάρετε!