93

Καμία απολύτως σχέση δεν έχει ούτε συνεπάγεται «απελευθέρωση» των τιμών ηλεκτρικού ρεύματος η ανάπτυξη συνεργασιών της ΔΕΗ με τρίτους, μέσω ανεξάρτητων εταιρειών παραγωγής με μειοψηφική συμμετοχή σε αυτές της Επιχείρησης.

Η ΔΕΗ διευκρινίζει ότι έχει δύο ανεξάρτητες και διακριτές μεταξύ τους ιδιότητες: αυτήν του παραγωγού και αυτήν του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Το ποσοστό συμμετοχής που μπορεί να κατέχει ως παραγωγός στο σύνολο του ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού, είναι ανεξάρτητο από το ποσοστό που εξασφαλίζει στο σύνολο των πωλήσεων.

Η Επιχείρηση επισημαίνει ότι η απελευθέρωση των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος προς τους τελικούς καταναλωτές μπορεί να προκύψει μόνο όταν το ποσοστό των πωλήσεων της ΔΕΗ υποχωρήσει κάτω από το 70% της συνολικής ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν όλοι οι πελάτες της χώρας.

Ειδικότερα, με βάση τον «Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες», προβλέπονται τα ακόλουθα:

  • εάν η ΔΕΗ κάνει πωλήσεις που αντιστοιχούν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 70% της συνολικής ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας την οποία καταναλώνουν οι πελάτες, τότε τα τιμολόγια είναι ρυθμιζόμενα και ως εκ τούτου καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις.

  • εάν το ποσοστό των πωλήσεων της ΔΕΗ υποχωρήσει κάτω από το όριο του 70% στο σύνολο της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, τότε πραγματοποιείται «απελευθέρωση» των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ,ΑΠΕ-ΜΠΕ