27

Στη λιανική αγορά ειδών πληροφορικής εισέρχεται ο εφοπλιστής Βίκτωρας Ρέστης μέσω της επικείμενης απόκτησης του 19,78% της Multirama.

Η διοίκηση της εταιρείας συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση στις 16 Νοεμβρίου προτείνοντας την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ύψους 15 εκατ. ευρώ με ταυτόχρονη κατάργηση του δικαιώματος των παλαιών μετόχων υπέρ των εταιρειών Lake Front Ltd (συμφερόντων του κ. Ρέστη) και Bonatex Ltd (συμφερόντων τη οικογένειας Ρέστη).

Ταυτόχρονα, η Multirama θα προχωρήσει και σε έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 30 εκατ. ευρώ περίπου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, θα εκδοθούν 1.666.667 νέες κοινές μετοχές, εκ των οποίων 1.111.117 θα διατεθούν στη Lake Front και 555.550 στη Bonatex.

Όπως επισημαίνει η Ημερησία, ο κ. Ρέστης έχει ήδη επενδύσει σε αρκετούς κλάδους, μεταξύ των οποίων ο τραπεζικός, τα μέσα ενημέρωσης, η ακτοπλοΐα και οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Βασικός μέτοχος της Multirama είναι ο επιχειρηματίας Πάνος Γερμανός (46,48%).

Στο πρώτο εξάμηνο η εταιρεία είχε ενοποιημένα έσοδα 61,6 εκατ. ευρώ (+26,6%) και κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,28 εκατ. ευρώ (έναντι 0,86 εκατ. ευρώ). Σε επίπεδο προ φόρων, κατέγραψε ζημίες 0,66 εκατ. ευρώ, έναντι 1,55 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστηmα.

Η Multirama διαθέτει 79 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και στα άμεσα πλάνα της περιλαμβάνεται η δημιουργία μεγάλων καταστημάτων 1.000 τ.μ. σε κομβικά σημεία μεγάλων αστικών κέντρων, όπως αυτό που λειτουργεί ήδη στον Πειραιά.

Η Multirama συμμετέχει με 3% και στην αλυσίδα Public.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ