Κόστος Διαδικασίας

Υπολογίστε τα έξοδα

O κύκλος θεραπείας

Προς το παρόν, τα ασφαλιστικά ταμεία καταβάλλουν το ποσό των 350 ευρώ για κάθε προσπάθεια υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (κύκλος θεραπείας), η οποία υπολογίζεται ότι κοστίζει στα ιδιωτικά κέντρα από 1.500 μέχρι 3.500 ευρώ, ανάλογα με τις ειδικές μεθόδους (για παράδειγμα η μικρογονιμοποίηση είναι πιο ακριβή από την απλή εξωσωματική μέθοδο) που θα ακολουθηθούν και με τους τιμοκαταλόγους του κάθε κέντρου. Απλούστερες μέθοδοι υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, όπως είναι για παράδειγμα η σπερματέγχυση, κοστίζουν πολύ φθηνότερα και υπολογίζεται ότι κυμαίνονται περίπου στα 300 με 400 ευρώ (τιμή στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η εργαστηριακή κατεργασία του σπέρματος). Όπως είναι αναμενόμενο, ο κάθε τέτοιος κύκλος θεραπείας είναι αντίστοιχα φθηνότερος, όταν πρόκειται για τις μονάδες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής των δημόσιων νοσοκομείων.

Τα φάρμακα

Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την εξωσωματική γονιμοποίηση μπορεί να κοστίζουν από 1.000 μέχρι 3.000 ευρώ περίπου. Από αυτά τα χρήματα το 75% (των εξόδων για τη φαρμακευτική αγωγή) καλύπτεται από τα ασφαλιστικά Ταμεία, με εξαίρεση το ΙΚΑ, που καλύπτει κι αυτό το 75% για τα περισσότερα φάρμακα και το 100% των εξόδων για ορισμένα πολύ ακριβά φάρμακα. Παρ’ όλα αυτά, η γυναίκα που καταφεύγει στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και είναι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ χρειάζεται να περάσει από μία χρονοβόρα γραφειοκρατική διαδικασία, ώστε να πάρει την έγκριση για την 100% κάλυψη των εν λόγω λίγων φαρμάκων.

Τι αναμένεται να ισχύσει στο μέλλον

O νέος νόμος 3305/2005 που ψηφίστηκε τον Ιανουάριο του 2005 προβλέπει τη σύσταση μίας Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής, η οποία -μεταξύ άλλων- θα έχει και ως αρμοδιότητα τη σύνταξη ειδικού Προεδρικού Διατάγματος, που θα καθορίζει σε τι ποσοστό θα καλύπτονται τα έξοδα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής από τα ασφαλιστικά Ταμεία (τόσο τα έξοδα της κάθε προσπάθειας όσο και τα φάρμακα), για πόσους κύκλους προσπαθειών και βέβαια ποια διαδικασία θα χρειάζεται να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι. Αναμένεται ότι θα καλύπτεται το 100% του κόστους (τόσο των προσπαθειών όσο και των φαρμάκων) σε δημόσια αλλά και σε ιδιωτικά κέντρα. O στόχος των ενδιαφερόμενων μερών είναι να κατορθώσουν να πετύχουν την κάλυψη του 100% των εξόδων για 4 κύκλους προσπαθειών, αλλά ίσως αυτό να μην είναι εφικτό για όλα τα Ταμεία και να κατοχυρωθεί η κάλυψη για 2 ή 3 τέτοιους κύκλους.