Βελτίωση Σπέρματος

Ήδη με τις μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής γίνεται κατεργασία και ενεργοποίηση του σπέρματος στο εργαστήριο. Στην περίπτωση, ωστόσο, ανδρών με αζωοσπερμία, όταν δηλαδή δεν υπάρχουν σπερματοζωάρια στο σπέρμα του συζύγου, είναι δυνατή η λήψη σπερματοζωαρίων με κατάλληλες επέμβασεις στους όρχεις.

Αυτό είναι εφικτό σε ποσοστό 50%, όταν το η αζωοσπερμία είναι μη αποφρακτικής φύσεως, ενώ το ίδιο ποσοστό είναι πολύ υψηλό σε περιπτώσεις απόφραξης, όπου, ενώ παράγεται φυσιολογικά σπέρμα, δεν είναι δυνατόν να αποδοθεί κατά την εκσπερμάτιση.