Ανδρική Υπογονιμότητα

Η ανδρική υπογονιμότητα είναι ένα θέμα που πρέπει να διερευνηθεί από έναν ειδικό γιατρό, που δεν είναι άλλος από τον ουρολόγο-ανδρολόγο. Κάποια από τα αίτια που προκαλούν υπογονιμότητα στον άνδρα (δηλαδή επηρεάζουν την ποιότητα του σπέρματός του) μπορούν να αντιμετωπιστούν με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή ή με κάποια χειρουργική επέμβαση. Υπάρχουν όμως και προβλήματα που δεν αντιμετωπίζονται με τα φάρμακα ή την επέμβαση, συχνά επειδή είναι άγνωστης αιτιολογίας και τότε η λύση είναι η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Η ανδρική υπογονιμότητα έχει να κάνει με την κακή ποιότητα σπέρματος, το μη φυσιολογικό σπέρμα -όπως το χαρακτηρίζουν οι εδικοί- και είναι συνήθως σύμπτωμα μιας σχετικά απλής κατάστασης (μόνο στο 1% των περιπτώσεων ευθύνεται μία σοβαρή κατάσταση, όπως είναι για παράδειγμα κάποιος όγκος στους όρχεις). Τα πιο συχνά προβλήματα που δημιουργούν υπογονιμότητα στους άνδρες και θεραπεύονται είναι:

Ενδοκρινικά αίτια

Τέτοια είναι τα προβλήματα του θυρεοειδούς, η ανεπάρκεια κάποιων ορμονών ή η ανωμαλία στη δράση κάποιων ορμονών, κάποια συγγενή σύνδρομα κ.ά.

Φλεγμονές

Πρόκειται για φλεγμονές (π.χ. προστατίτιδα, ορχίτιδα κ.ά.) που αφορούν στα ανδρικά γεννητικά όργανα. Η εμφάνιση των φλεγμονών αυτών μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του σπέρματος. Η αντιμετώπιση των παθήσεων αυτών γίνεται με φαρμακευτική αγωγή και είναι συνήθως αποτελεσματική.

Κιρσοκήλη

Δημιουργείται από διογκωμένες φλέβες πάνω από τους όρχεις και μπορεί να γίνεται αντιληπτή με το μάτι ή με την ψηλάφηση. Η κιρσοκήλη επηρεάζει την ποιότητα του σπέρματος και αντιμετωπίζεται με χειρουργική επέμβαση, ωστόσο εάν δεν χειρουργηθεί σε πρώιμο στάδιο, μπορεί να προκαλέσει υπογονιμόητητα.

Προβλήματα εκσπερμάτισης

Στην περίπτωση αυτή τα προβλήματα έχουν να κάνουν με αυτήν την ίδια την εκσπερμάτιση που παρουσιάζει διαταραχές (π.χ. παλίνδρομη εκσπερμάτιση), με την έλλειψη του εκσπερματικού πόρου ή με την απόφραξη της αποχετευτικής οδού, με αποτέλεσμα να μην μπορεί το σπέρμα να «διοχετευτεί» προς τα έξω.

Aλλοι παράγοντες

Η ανδρική υπογονιμότητα μπορεί επίσης να οφείλεται και σε άλλα αίτια, όπως είναι: η λήψη φαρμάκων, το κάπνισμα, το αλκοόλ, η έκθεση σε τοξικούς παράγοντες κ.ά.