Μόλις αρχίζει μία περίοδος προκλήσεων, κατά την οποία θα πρέπει να μάθετε -όσο κι αν σας φαίνεται απίστευτο- να κάνετε συναλλαγές και να συνεργάζεστε με το παιδί. Κάνει γοργά βήματα προς την ανεξαρτησία και εκφράζει την άποψή του, πολλές φορές απαιτητικά. Χρειάζεται ευελιξία και συνεργασία για να κυλήσει ομαλά η περίοδος αυτή.