27

Η Κομισιόν κάλεσε την Ελλάδα και άλλες πέντε χώρες-μέλη της ΕΕ (Ολλανδία, Λιθουανία, Σλοβακία, Ιταλία και Πορτογαλία) να επιταχύνουν τις διαδικασίες που θα επιτρέπουν στις αρμόδιες υπηρεσίες, τον άμεσο εντοπισμό των πολιτών οι οποίοι καλούν τον αριθμό 112 για να ζητήσουν άμεση βοήθεια.

Υπενθυμίζεται ότι ο 112 είναι ο ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης τον οποίον οι πολίτες μπορούν να καλούν σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ και αν βρίσκονται, για να ζητήσουν άμεση βοήθεια.

Έχει παρατηρηθεί ότι πολλοί από τους καλούντες δεν είναι συνήθως σε θέση να περιγράψουν το που ακριβώς βρίσκονται, με αποτέλεσμα να χάνεται συχνά πολύτιμος χρόνος.

Γι αυτό το λόγο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεσπίσει νομοθεσία βάσει της οποίας οι αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών μελών θα πρέπει να μπορούν να εντοπίζουν άμεσα τον ακριβή τόπο στον οποίο βρίσκεται ο πολίτης, ο οποίος ζητεί άμεση βοήθεια.

Η Επιτροπή ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι επειδή η Ελλάδα και οι άλλες πέντε χώρες μέλη δεν έχουν ακόμη αναλάβει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες, κινεί τη διαδικασία προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, πραγματοποιώντας το πρώτο βήμα, δηλαδή αποστέλλοντας αιτιολογημένη γνώμη.

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι έκλεισε τη διαδικασία παραπομπής της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη μη ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Επί του θέματος, η Επιτροπή αναφέρει ότι έλαβε κοινοποίηση για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την κοινοτική.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ,ΑΠΕ-ΜΠΕ