Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ, Ενότητα Ψηφιακή Εποχή: Μαρία Χούκλη, Νίκος Βασιλάκος, Γιώργος Φασσέας-Σαλιάρης, Google Ελλάδας, Google Earth 5-Ocean. Στο Google Ocean θα βρείτε πληροφορίες για: βαθυσκάφη, ναυάγια, αποστολές, θαλάσσιοι πληθυσμοί, θαλάσσια απειλούμενα είδη, σημεία θαλάσσια σπορ, αποστολές greenpeace, ίδρυμα κουστώ, ντοκιμαντέρ BBC και National Geographic.